Laatste nieuws:
Vlaams Belang Kalmthout vraagt terugbetaling verwijderen (secundaire) nesten Aziatische hoornaar

Vlaams Belang Kalmthout vraagt terugbetaling verwijderen (secundaire) nesten Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar staat sinds 2016 op de lijst van de Europese invasieve exoten. Gezien de exponentiele groei de afgelopen jaren, moeten er meer acties ondernomen worden om de schadelijke gevolgen zowel ecologisch als economisch tot een minimum te beperken.

Informeren bevolking

Raadslid Koen Vanhees vroeg maandag op de gemeenteraad om, via alle gemeentelijke kanalen, de bevolking degelijk te informeren en aan te sporen om melding te maken van deze (secundaire) nesten, die zich voornamelijk hoog in de bomen bevinden (populieren, zomereiken), maar ook in hagen of loodsen en tot +/-70cm groot kunnen zijn. Hij stelde voor om de terugbetaling van de kostprijs voor de verwijdering in een reglement op te nemen, zodat de financiële kost geen belemmering vormt om een melding te doen.

Vier (secundaire) nesten verwijderd

In zijn antwoord wist de burgemeester te vertellen dat er gedurende de afgelopen periode vier (secundaire) nesten waren verwijderd en dat de gemeente de kosten hiervoor op zich had genomen. Om de terugbetaling voor de verwijdering van (secundaire) nesten de dag van vandaag al in een reglement op te nemen, vond hij nog iets te vroeg en wilde nog even wachten op verdere initiatieven van de hogere instanties. Raadslid Koen Vanhees was blij dat de terugbetaling van (secundaire) nesten reeds spontaan door de gemeente wordt gedaan en hoopt dat dit ook duidelijk naar de burgers gecommuniceerd wordt.

Foto: Freepik

KV

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet