Laatste nieuws:
Verkeershinder Putse Kermis

Verkeershinder Putse Kermis

Naar aanleiding van Putse Kermis van 14 tot en met 22 oktober, worden langs Belgische zijde de Ertbrandstraat en Puttestraat, de Lepelstraat (tussen Kleine Lepelstraat en Puttestraat) de Moretuslei (tot aan Kasteeldreef) en Antwerpse Baan (NL) verkeersvrij gemaakt. Op zondag 15 oktober n.a.v. de jaarmarkt vanaf 6 tot 23 uur, op maandag 16 oktober n.a.v. de kermisloop vanaf 15 tot 23 uur, op dinsdag 17 oktober n.a.v de wielerwedstrijd ‘Nationale Sluitingsprijs’ van 6 tot 18 uur en op zondag 22 oktober n.a.v. de Koekloting (markt) van 6 tot 23 uur.

Omleidingen

Indien de Ertbrandstraat/Puttestraat en andere straten worden afgesloten in de week van Putte Kermis, geldt de omleiding richting Nederland en Kalmthout via de Klinkaardstraat. De omleiding richting A12/haven gaat via Waterstraat en ’s Hertogendijk. Op zondag 15 oktober en 22 oktober is er een verkeersomleiding via Grensstraat, Klinkaardstraat, Veldstraat en Plantinlaan.

Openbaar vervoer

De bussen van De Lijn rijden anders vanaf vrijdag 13 tot en met maandag 23 oktober op de lijnen 720, 776, 671, 672 en 674. In deze periode zijn sommige haltes niet beschikbaar en worden er alternatieve haltes voorzien. Alle details per lijn lees je hier of vind je op www.delijn.be.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet