Toelichting gemeente vluchtelingenopvang Paviljoen

In een schrijven aan de bewoners van de Heikant heeft de gemeente één en ander toegelicht voor wat betreft de opvang van vluchtelingen in het Paviljoen. De inhoud van dit schrijven wordt hier verkort in een aantal punten weergegeven.

Ons steentje bijdragen
Omdat België volgens de conventie van Genève niet alleen de wettelijke, maar ook de morele verplichting heeft asielzoekers zo goed mogelijk op te vangen, moeten alle gemeenten een aantal asielzoeker herbergen.
Dit houdt in dat mensen in een zogenaamd lokaal opvanginitiatief (LOI) worden opgevangen. Dit is een verzameling van woningen, gespreid over het grondgebied van de gemeente. Hier vangt het OCMW asielzoekers op tijdens de lopende procedure. Zodra deze is afgerond, moeten deze mensen het LOI sowieso verlaten.

Kleinschalige, kwaliteitsvolle en menselijke opvang
Door de enorme toevloed van asielzoekers van eind 2015 tot begin 2016, moet de gemeente meer mensen opvangen. Er wordt geprobeerd om dit op een goede en gespreide manier te doen. Omdat grote asielcentra geen goede oplossing lijkt en ook niet gewenst is, wordt dit gedaan door de kleinschalige opvang via het LOI. Wanneer een bewoner een positief bericht krijgt en in België mag blijven, moet hij/zij/het gezin het LOI verlaten en elders een woning betrekken. Bij een negatief bericht, moet de aanvrager het Belgische grondgebied verlaten. Er is bekeken welke gebouwen binnen onze gemeente in aanmerking kunnen komen voor een kleinschalige, kwaliteitsvolle en menselijke opvang. Het woonhuis van het Paviljoen voldoet aan deze criteria.

Vanaf 1 mei vier mensen in het Paviljoen
Vanaf 1 mei worden vier mensen in het Paviljoen opgevangen. Hoe lang precies, is niet bekend. Als de asielaanvragen in België blijven toestromen, zal dit nog even duren. Is het definitief? Neen. Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) geeft de gemeente jaarlijks een aantal plaatsen die de gemeente/OCMW moet beschikbaar stellen. Wanneer de vluchtelingstroom opdroogt, wordt de capaciteit verminderd.

Paviljoen wordt geen asielcentrum
Dit betekent absoluut niet dat van het Paviljoen een asielcentrum wordt gemaakt. Enkel het woonhuis wordt ingericht als kleinschalige opvang, met als bijkomend voordeel dat het huis niet door leegstand aangetast wordt.

Onze manier van leven
Tijdens het verblijf in een LOI krijgen de bewoners begeleiding van het OCMW en worden ze verplicht op integratiecursus gestuurd. Hier leren ze hen winkelen e.d. Kortom, het OCMW leert de nieuwkomers omgaan met onze manier van leven. In het OCMW Essen is een maatschappelijk assistent hier voltijds mee bezig. Ze worden ook aangeleerd om zich in te zetten voor onze Essense gemeenschap. Zo zijn er al mensen opgevangen die zich geëngageerd hebben in lokale verenigingen. Daarnaast wil men de bewoners graag inschakelen in het onderhoud van het park. Op deze manier leren de bewoners omgaan met onze leefwereld.

Wilt u meer weten over de inzet van de gemeente voor de vluchtelingen, dan kan u hen contacteren via ocmw@essen.be of 03 690 05 50. Neem zeker ook een kijkje op www.essen.be of in het gemeentemagazine van april 2016 voor vragen en antwoorden over asielzoekers in Essen.

LW

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!