Tien vergeten ambachten en beroepen

Tien vergeten ambachten en beroepen

Softwareontwikkelaar, social media manager, milieuconsulent: het is maar een greep uit een hele reeks moderne jobs die vroeger wenkbrauwen zouden hebben doen fronsen. Maar welke beroepen uit het verleden zijn vandaag zo goed als uitgestorven en kennen de meeste mensen tegenwoordig nauwelijks of zelfs gewoonweg niet (meer)?

1. Bareeldraaier

Slagbomen die automatisch naar beneden gaan, vanzelfsprekend toch? Niet echt ‘in de oude tijd’. Toen moest een bareeldraaier nog handmatig de bareel draaien van zodra een trein naderde. De bareeldraaier was dus verantwoordelijk voor de bewaking van de slagboom en het regelen van het (trein)verkeer.

2. Molenaar

De voornaamste bezigheid van een molenaar (mulder, nvdr) is het malen van iets, bijvoorbeeld graan, op een molen. Niet alleen kennis over het malen van graan, ook verstand hebben van het weer zijn/waren belangrijke vereisten voor een goede molenaar. Vandaag houdt een (vrijwillige) molenaar zich vooral bezig met het onderhoud van een ambachtelijke water- of windmolen.

3. Pluimgraaf

De pluimgraaf hield toezicht op het pluimvee van een vorst of ander hooggeplaatst persoon, een redelijk hoge ambtelijke functie dus. Later werd de term ook gebruikt voor gewone oppassers van gevogelte op een buitenplaats.

4. Spinner

Handmatig spinnen – het ineendraaien van lange vezels tot een draad – wordt nog zelden gedaan. Sinds lang zijn spinprocessen immers grotendeels geautomatiseerd zodat de kwaliteit optimaal is en de arbeidskosten verlaagd kunnen worden.

5. Mantelverhuurder

In de zeventiende eeuw ontstonden er rouwverhuurbedrijven die onder meer rouwmantels, een (lange) zwarte mantel als teken van rouw, verhuurden die op begrafenissen werden gedragen.

6. Klompenmaker

Wat een klompenmaker doet, spreekt voor zich. (Inderdaad, klompen maken, nvdr.) Vandaag blijkt het ambacht van kloppenmaker enkel nog terug te vinden op braderieën en jaarmarkten.

7. Barbier

De komst van het elektrische scheerapparaat en wegwerpscheermesjes hebben ervoor gezorgd dat het beroep van barbier niet vaak meer in het straatbeeld opduikt. Toch bestaan er wereldwijd nog steeds heel wat barbiers die het scheren, knippen en verzorgen van baarden van klanten op zich nemen. Vooral in Aziatische en Afrikaanse landen wordt het beroep nog actief beoefend.

8. Besteedster

Een eigenares van een soort van uitzendbureau in de achttiende eeuw. Ze verhuurde dienstboden aan al wie dit kon betalen, alsook ‘minnemoers’, vrouwen die tegen betaling het kind van iemand anders zoogden.

9. Balansenmaker

Het maken van weegschalen was de hoofdtaak van de balansenmaker. Daarnaast vervaardigde de balansenmaker ook gewichten, wat een uiterst nauwkeurig werkje was aangezien ze het juiste gewicht moeten aangeven.

10. Krotenspitter

Een krotenspitter werd onder meer in de herfst aan het werk gezet om de wortels van meekrapplanten – meekrap werd gebruikt als grondstof voor rode verfstof – uit te graven.

Bron: Jobat.be
Foto: Pixabay

Facebook57
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!