Laatste nieuws:
Sluikstortplaats groenafval wordt een speel- en rustruimte
©Google Street View

Sluikstortplaats groenafval wordt een speel- en rustruimte

De gemeente zal samen met de Bosgroep Antwerpen Noord het bosje aan de Suzannalaan opwaarderen tot een plek waar kinderen kunnen spelen en waar de buurt tot rust kan komen.

In het bos ligt een open plek die al geruime tijd wordt gebruikt als sluikstortplaats van groenafval. De gemeente wil dit stukje transformeren tot een speel- en rustruimte met banken en natuurlijke speelelementen. De al aanwezige loofbomen en de nieuwe aanplantingen zullen de ecologische waarde van het bos verhogen.

Sluikstortplaats groenafval wordt een speel- en rustruimte2

Welke werken voeren we uit?

Najaar 2019
-We vellen overhangende bomen langs het bestaande wandelpad.
-We kappen een strook van 5 meter naast de weg.
-We dunnen bestaande dennen uit.

Voorjaar 2020 in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen Noord en de buurtbewoners (een exacte datum wordt later nog meegedeeld):
-Aanplanten van linde en wintereik om de soortendiversiteit te verhogen.
-Aanplanten van inheemse struiken langs de strook van 5 meter die eerder werd gekapt.
-Ten slotte ruimen we het sluikstort van groenafval op.

Voorjaar 2020

-De gemeente plaatst banken, vuilnisbakken, speelgroen en een informatiebord.

Met de opwaardering van dit speelbos roepen we een halt toe aan het storten van groenafval en creëren we een meerwaarde voor de buurt.

Beperkte verkeershinder

Wegens vellingswerken zullen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019 de Suzannalaan en de Eekhoornlaan af en toe versperd zijn tussen 08:30 en 16:00. Er is geen omleiding voorzien.

Bron: gemeente Essen
Foto’s: gemeente Essen, ©Google Street View

Facebook47
Twitter
Follow Me
Tweet