Laatste nieuws:
Registratie levenloos geboren kind voortaan mogelijk

Registratie levenloos geboren kind voortaan mogelijk

Ouders van levenloos geboren kinderen kunnen sinds eind maart 2019 hun sterrenkindje laten registreren zodat het officieel deel uitmaakt van de familie. De wetswijziging kwam er op vraag van heel wat belangenverenigingen en ouders, die hun kind op die manier volwaardig bestaansrecht kunnen geven en zo het rouwproces kunnen starten.

Tot voor kort kregen doodgeboren kinderen geen achternaam en dus ook geen geboorteakte. Inschrijven in het geboorteregister was niet mogelijk, waardoor sterrenkinderen geen erkenning en geen familienaam kregen. Door de wetswijziging is dat wel mogelijk. Ook ouders van sterrenkinderen die voor 2019 werden geboren, krijgen tot begin 2020 de kans om hun kind te registeren en een familienaam te geven.

Er zijn enkele voorwaarden:
-Het kind kan een familienaam krijgen na 180 dagen zwangerschap en er kan ook een akte levenloos kind opgemaakt worden. Na een zwangerschap van 140 tot 179 dagen is het mogelijk om een akte van levenloos kind op te maken, maar een familienaam is dan niet mogelijk. De zwangerschapsduur wordt vermeld op de akte.
-Tot 31 maart 2020 kunnen ouders een aanvraag indienen om voornamen en/of een familienaam te vermelden op de akte van levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschap.
-Tot 31 maart 2020 kunnen ouders een aanvraag indienen om een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschap van 140 tot 179 dagen.

INFO: bevolking@kalmthout.be, 03 620 22 11

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet