Laatste nieuws:
Gemeenteraadsvergadering Essen - 27-8-209 (c) Noordernieuws.be - P1030828

Problemen spoorovergang reiken tot gemeenteraad

Na een periode van 2 maanden vakantie was er op dinsdag 27 augustus weer een gemeenteraad. Heel veel spannende punten stonden er zo op deze eerste bijeenkomst na de vakantie niet op de agenda. Naast de wat meer algemene en technische punten stond de jaarrekening op de agenda en waren Steff Nouws en Jan Suykerbuyk van het CD&V deze vakantie nog bezig geweest met een toegevoegd agendapunt ten aanzien van duurzame cateringmaterialen. Wat de gemeenteraad echter het meest bezig hield, waren en zijn de storingen van de spoorovergang aan de Heikant, maar ook bij andere overgangen.

Spookovergang

Tijdens de rondvraag was het Jan Suykerbuyk die zijn verontwaardiging rond de gevaarlijke situatie van de spoorovergang bij Essen Heikant deelde met de raad en de spoorovergang een ‘spookovergang’ noemde. Dat deze opmerking er aan zat te komen konden we al verwachten, nadat CD&V het eerder op de dag al had aangekondigd op Facebook dit tijdens de gemeenteraad ten tafel te brengen. De bezorgdheid en irritaties aangaande de vele storingen van deze zomer, tot gisteren nog, werden gedeeld door vele anderen. Burgemeester Van Tichelt gaf al aan dat er een gesprek was geweest met Infrabel en andere betrokkenen, waar niet bepaald een ‘Hoera Stemming’ heerste. Verantwoordelijkheden werden doorverwezen van de één naar de ander. De burgemeester gaf dan ook aan dat er vanuit het bestuur van de gemeente Essen een formeel schrijven zal komen, gericht aan Infrabel. Hierin zullen de bezorgdheid en irritaties officieel worden verwoord en worden gevraagd om een snelle oplossing. Dat er binnen de gemeenteraad veel verontwaardiging is over deze gevaarlijke situatie aan het spoor, is zeer begrijpelijk. Het is dan ook goed om te zien, dat de gemeente binnen haar mogelijkheden adequaat en oplossingsgericht tracht te handelen.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag werd ook nog gevraagd aar de Cyclocross. Jokke Hennekam van ‘Jij maakt Essen sp.a’ had vernomen dat de Cyclocross niet meer door zou gaan. Dit zijn overigens geruchten die al langer in Essen de ronde doen. Schepen Brigitte van Aert gaf, in haar rol van schepen van sport, echter aan dat hier geen sprake van zou zijn. Dat de ‘Molenheidevrienden’ nog altijd druk bezig zijn om deze door te kunnen laten gaan. Een ander punt tijdens de rondvraag was de jaarlijkse vraag van Robin Jacobs over het realiseren van parkeerplaatsen voor ‘mobile homes’. Nog altijd is het aantal parkeerplaatsen voor deze voertuigen beperkt, terwijl er ruim drie jaar geleden was besloten binnen de gemeenteraad dat er meer parkings zouden komen. Ook hier was het schepen Brigitte van Aert, die het toerisme in haar portefeuille heeft, die aangaf dat er plannen waren voor de plaatsing van nieuwe parkings in het gebied bij het Karrenmuseum, maar dat deze plaatsing werd opgenomen in een breder plan.

Duurzame cateringmaterialen

Zoals al even benadrukt in de aanhef van dit artikel, hebben Jan Suykerbuyk en Steff Nouws tijdens hun vakantie een extra toegevoegd agendapunt voor deze raadsvergadering ten tafel gebracht. Het punt ging over het beleid rondom duurzaamheid bij evenementen. Besloten is dat de gemeente zijn know how bij de ontplooiing van beleid naar duurzaam cateringmateriaal ter beschikking zal stellen van het verenigingsleven. Bovendien zal er samenwerking gezocht worden met buurgemeenten. Schepen Helmut Jaspers, verantwoordelijk voor, onder andere, milieu, gaf ook nog aan dat de gemeente Essen nog steeds een duurzaamheidsambtenaar heeft en dat deze zich ook zal bezighouden met dit extra aangebrachte agendapunt.

Jaarrekening

Een opvallend agendapunt was de jaarrekening. In voorgaande jaren kon de presentatie en de goedkeuring van de jaarrekening niet rekenen op de steun van N-VA/PLE. Nu werd er bij monde van Tom Bevers toegezegd dat ze dit jaar zich zullen onthouden van een stem. Dit werd gedaan, omdat het bestuur te kennen had gegeven, de vorm van de jaarrekening inzichtelijker te willen maken. Uiteindelijk werd de jaarrekening goedgekeurd met 13 stemmen voor en 11 onthoudingen van stem. Een raadslid was niet aanwezig. Hier laat N-VA/PLE in ieder geval zien dat ze van goede wil zijn en niet perse altijd direct tegen iets stemmen.
Overigens liet Tom Bevers ook nog eens zien dat hij uitstekend om kan gaan met de inhoud van de verschillende dossiers. Zo wist hij het schepencollege en de verantwoordelijk ambtenaar toch ietwat in de verlegenheid te brengen bij het agendapunt 4: ‘FINANCIËN. Vaststelling Prijssubsidie aan AGB 2019’. Hij ontdekte hierin een inconsequentie ten aanzien van tarieven voor het huren van gebouwen voor Essense en niet-Essense verenigingen. De cijfers in het officiële document kwamen niet overeen met andere cijfers. Een redelijk technisch verhaal om hier helemaal, zeker zonder de kennis van het complete dossier, uit de doeken te doen.

Snelle vergadering

De gemeenteraad werd afgesloten met een agendapunt in besloten zitting. Wat opviel was dat de vergadering snel verliep en dat er deze keer maar één extra agendapunt was toegevoegd. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de vakantieperiode. Ook zorgde het warme weer ervoor dat de raadsleden zich wat meer casual hadden gekleed dan normaal. Uiteraard heel begrijpelijk en dit heeft ook geen effect op de prestaties van de raadsleden. We konden wel merken dat de vakantieperiode nog niet helemaal uit het systeem was. Zo was er een raadslid, die tijdens de vergadering niet politiek gerelateerd aanwezig was op sociale media. Nu kan het gebeuren dat er agendapunten zijn waarbij de aandacht van het betreffende raadslid niet nodig is. Echter, het ziet er toch wel gek uit dat dit soort dingen gebeuren, terwijl de betreffende persoon op dat moment de taak heeft om zich als verkozene binnen de gemeenteraad te vertegenwoordigen.

VL

Facebook31
Twitter
Follow Me
Tweet