Nieuwe teams, nieuwe namen

Nieuwe teams, nieuwe namen

Er verandert veel in De Bijster. Sommige wijzigingen zullen wat moeite vragen om er aan te wennen, andere geven ons kansen om eindelijk iets te doen aan hindernissen uit het verleden.

Misverstanden en gevoeligheden

Het idee ontstond naar aanleiding van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen, dat vanaf juni verkleint om plaats te maken voor het project Jonge Personen met Dementie. Iduna en Hestia – de twee groepen Beschermd Wonen – worden één groep en het zou onfatsoenlijk zijn tegenover de andere om één naam te houden. Een nieuwe naam voor de leefgroep en natuurlijk ook voor het nieuwe project en waarom niet meteen de kans grijpen om met “die nummers” te stoppen? De genummerde groepen zorgden immers al lang voor misverstanden en gevoeligheden. Het is al een hele tijd zo dat er eigenlijk slechts drie niveaugroepen in De Bijster zijn, waarbij leefgroepen telkens per paar (1 en 2, 3 en 4, …) eenzelfde doelpubliek hebben. De bewoners van 3 zijn dus niet ‘beter’ dan die van 4, maar dit idee zat wel vaak in de hoofden en moest vaak gecorrigeerd worden. Wanneer een evoluerende bewoner op een bepaald moment een beter aangepaste omgeving nodig had en bijvoorbeeld van 1 naar 4 werd georiënteerd, leken dat 3 stappen…

Naam in plaats van een bloknummer

‘Nieuwe teams’ is een ander aspect van de nieuwe organisatie. De wooneenheden blijven bestaan, maar worden binnenkort begeleid vanuit één team voor twee groepen. Het gebouw is ingedeeld in vijf blokken. Blok 3 bevat bijvoorbeeld de verwante groepen 1 en 2. Dat wordt één team, maar we willen dit een naam geven in plaats van een bloknummer.

Namen in eenzelfde betekenissfeer

Namen dus … waar we graag origineel willen zijn en bijvoorbeeld geen namen van bomen of bloemen zoals in de meeste woonzorgcentra. We wensten wél namen in eenzelfde betekenissfeer, graag een zinvolle verwijzing naar de plaats of het doelpubliek, niet te complex,… Er werd gebrainstormd, nagevraagd, gemaild, overlegd, nagedacht, opnieuw gemaild en nagevraagd,… Heel wat al dan niet concrete ideeën passeerden de revue en we willen langs deze weg alle medewerkers en vrijwilligers heel erg danken voor hun meedenken en de vele suggesties en bedenkingen. De illustrerende woordenwolk geeft een idee van al deze hersen-nijverheid.

Overpeinzingen

‘Plaatsnamen uit de streek’ leek op een bepaald moment een geschikte denkpiste, met bijvoorbeeld “Stappersven” als mooie naam voor het publiek van Blok 1 – leefgroepen 3 en 4. “De Bijster” verwijst immers ook naar de grond waar het (oude) gebouw op stond. Die namen mochten echter niet al te bekend zijn, omwille van mogelijke misverstanden en andere gevoeligheden voor mensen uit de streek. Overpeinzingen over de gemeentegrenzen speelden mee: moest het in Essen zijn of mocht Kalmthout ook? Er ontstond tussendoor zelfs een ‘paritair’ bezwaar: teveel namen uit Essen-Heikant en te weinig uit Essen-Horendonk (of was het andersom?)

Verwijzend naar de streek

Dan toch maar fictief? Zo ontstonden allerlei ideeën rond het thema ‘wonen en leven’ en ‘huis en tuin’. Bogerd (boomgaard) was een sterke naam en zo konden begrippen als rozen- of bloementuin, tuinpad, druiveseir, groentenhof, … de lijst aanvullen. De zoektocht ging verder en op 5 maart viel de beslissing. Rekening houdend met heel wat eerdere suggesties, kwamen we tot vier namen die niet ‘echt’ bestaan, maar toch mooi klinken, verwijzen naar de streek:
KGW en PJD: Bogerd – Verwijzend naar de boomgaard van onze Gasthuiszusters op de plaats van de nieuwbouw
Leefgroep 1 & 2: Klaversven (plantjes, natuurgebied, …)
Leefgroep 3 & 4: Stappersdonk (veel voorkomende activiteit, topografie)
Leefgroep 5 & 6: Rozenmoer (bloemen, ondergrond/grondstof)

Namen combineren met kleuren

Voor de twee bewonersgroepen binnen elke eenheid combineren we de namen met de reeds eerder intern gebruikte kleuren (wegwijzers, labels,…). Zo krijgen we Bogerd paars en Bogerd oranje, Klaversven geel en groen, Stappersdonk blauw en goud, Rozenmoer zilver en rood. De overgang naar de nieuwe namen gebeurt stapsgewijs, simultaan met de samensmelting van de zorgteams. Leefgroep 5 en 6 zijn er intussen mee begonnen: sinds het paasweekend gaan ze samen door het leven als Rozenmoer.

Gerolf Peeters
Leidinggevende Wonen en Leven – Bogerd en Klaversven

Facebook89
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!