Laatste nieuws:
Nacht van de Geschiedenis

Nacht van de Geschiedenis

Antwerpen op het kruispunt van Reformatie en Contrareformatie, een lezing van Frans Van de Brande

Einde vijftiende, begin zestiende eeuw, werd het christelijke Europa opgeschrikt door Luther, Calvijn e.a. die aandrongen op veranderingen in de Kerk en dit leidde tot het protestantisme. In 2018 gaf dominee Dick Wursten hierover een lezing in Essen. De Rooms Katholieke Kerk had tijd nodig om te reageren, om zich binnenshuis te reorganiseren en de “afvalligen” terug te winnen. Dit is een ultrakorte definitie van de contrareformatie.

Frans Van den Brande is oud-docent judaïstiek aan de Hogeschool Zeeland. Hij is actief in de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen en in verschillende werkgroepen voor dialoog en trialoog tussen de monotheïstische religies. Hij organiseert en begeleidt studiebezoeken en andere reizen naar Israël en het Midden-Oosten, o.m. voor Davidsfonds Cultuurreizen. Hij is ook medeoprichter van de Antwerpse Raad van Kerken en was medeorganisator van de tentoonstelling ‘Lutherse lente in Antwerpen. Tolerantie en repressie in de 16de eeuw’ in de zomer van 2017 in Antwerpen.

Wanneer: vrijdag 20 maart om 20:00
Waar: G.C. De Oude Pastorij
Inkom: 8 euro, leden Davidsfonds 6 euro

Bron en foto: Davidsfonds Essen

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet