Mag je tegen de rijrichting in parkeren

Mag je tegen de rijrichting in parkeren?

Je ziet in een drukke straat aan de overkant een vrije parkeerplaats en je wil je auto daar snel parkeren. Is dat toegelaten of moet je eerst keren?

Twee uitzonderingen

Het antwoord is vrij simpel: neen, dat mag niet. In ons land moet je altijd parkeren met de rijrichting mee, zowel op de rijbaan als op parkeerstroken of de berm. Zelfs stilstaan om iemand te laten uitstappen of goederen te lossen mag niet tegen de rijrichting in. De wegcode zegt dat elk stilstaand of geparkeerd voertuig rechts moet worden opgesteld ten opzichte van zijn rijrichting. Op die regel zijn twee uitzonderingen. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je met een auto zowel rechts als links stilstaan of parkeren, op voorwaarde dat daarvoor ruimte is natuurlijk. Tweede uitzondering is een woonerf. Ook daar mogen stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van de rijrichting opgesteld worden op de plaatsen waar het toegelaten is.

Hierom ga je beter niet tegen de rijrichting in parkeren

De regel dat je niet tegen de rijrichting in mag parkeren of stilstaan is er gekomen uit veiligheidsoverwegingen. Wie tegen de rijrichting in staat, kan bij het verlaten van de parkeerplaats z’n spiegels niet gebruiken om het tegemoetkomend verkeer te zien. En als je zelf goed uit je doppen kijkt? Wel, wie tegen de rijrichting in geparkeerd staat, heeft geen ideaal zicht, zeker niet als je tussen andere auto’s staat. Je zit als bestuurder immers niet langs de straatkant en je zicht wordt geblokkeerd. Daardoor moet je gedeeltelijk blind de weg opdraaien en dat is uiteraard gevaarlijk. Ook hebben auto’s achteraan rode reflectoren. Wie tegen de rijrichting in parkeert, is ’s avonds niet goed zichtbaar, aangezien de reflectoren aan de achterzijde zitten. Doe het dus niet. Het is niet alleen onveilig, het kan je ook nog eens een boete van €58,- opleveren.

Bron: VAB
Foto: Pixabay

Facebook290
Twitter
Follow Me
Tweet