Laatste nieuws:
Karrenmuseum kijkt vooruit!

Karrenmuseum kijkt vooruit!

Het Karrenmuseum aan de Moerkantsebaan bestaat sinds 1971 en is sinds 2016 een erkend en regionaal ingedeeld museum. Dit houdt in dat de Vlaamse overheid erkent dat het museum een groot publiek bereikt buiten de grenzen van de gemeente. Dit heeft als gevolg dat daar ook middelen voor beschikbaar zijn.

Pieter Verhoeven

In 2018 werd Pieter Verhoeven de nieuwe directeur van het Karrenmuseum. “Mijn eerste uitdaging was om met het museum meer naar buiten te treden”, legt Pieter uit. “Niet alleen met de evenementen, maar ook meer met kleine activiteiten waar je de mensen bij betrekt. Iedereen kent het Karrenmuseum, maar soms alleen de naam. We willen graag zo veel mogelijk mensen de kans geven om het museum te ontdekken en beleven. Het is belangrijk om het museum nog meer op de kaart te zetten en eigen gezicht te geven. Men denkt bijvoorbeeld nog vaak dat de Kiekenhoeve en het Karrenmuseum bij elkaar horen, wat eigenlijk niet zo is. We zijn goede buren, maar zijn wel afzonderlijke organisaties. We willen de komende jaren extra inzetten op een intensieve samenwerking met VVV De Tasberg, de Heemkundige Kring en de Kiekenhoeve.

101 Karrenmuseum - (c) Noordernieuws.be - HDB_3464

Gedreven team

“Op dit moment bestaat ons jonge team uit 7 personen, inclusief mijzelf. Het zijn stuk voor stuk gedreven en gepassioneerde mensen met een hart voor erfgoed. Dit enthousiaste team wordt bijgestaan door een fantastische groep van meer dan 40 vrijwilligers. Zij helpen op alle fronten mee en zijn onmisbaar.”

Karrenmuseum kijkt vooruit! logo

Gevarieerd programma

“Afgelopen jaar hebben we het logo veranderd. We hebben ook de huisstijl opgefrist zodat we ook op sociale media beter zichtbaar en herkenbaar zouden zijn. Als museum proberen zo veel mogelijk een brug te slaan tussen heden en verleden. Dat is de reden waarom we nu een mix van workshops, infosessies, en lezingen organiseren waarbij we actuele thema’s of trends niet uit de weg gaan. Een workshop kan bijvoorbeeld over leerbewerking gaan, waarbij we de technieken van vroeger gebruiken om hedendaagse voorwerpen te maken.”

102 Karrenmuseum - (c) Noordernieuws.be - HDB_3465
Land art
Vernieuwde website

“We hebben ook onze website vernieuwd en die veel interactiever gemaakt. Zo kan je er eenvoudig het vernieuwde programma terugvinden en inschrijven wanneer je wil deelnemen. Het onthaalgebouw werd aangepast, wat laagdrempeliger werkt. De lange boomstamtafel die er staat, is gemaakt van hout dat gezaagd werd in onze eigen zagerij. Het tafelblad werd bewerkt door het Erasmus Atheneum en aan die tafel worden de workshops gegeven.”
Het volledige programma en alle activiteiten van het museum zijn terug te vinden op de website: www.karrenmuseum.be

Facebook
Website

NN

Facebook36
Twitter
Follow Me
Tweet