Laatste nieuws:
Kapellen hangt meer bijenhotels

Kapellen hangt meer bijenhotels

Het Kapelse college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven voor de plaatsing van twee bijkomende insectenhotels. Deze moeten de biodiversiteit bevorderen en insecten een veilige habitat bieden.

De nieuwe insectenhotels zijn vergelijkbaar met het insectenhotel in de Harklaan-Sikkellaan en zullen geplaatst worden in de Lievenswijk en de Jef Verberklaan. De nieuwe bijenhotels worden geplaatst door de firma Cis Peeters BVBA uit Kalmthout en kosten € 4.767,40.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet