Laatste nieuws:
Monniken van Westmalle zetten brouwerijpoort open voor publiek
De brouwzaal van de trappistenabdij van Westmalle - © Brouwerij der Trappisten van Westmalle

Monniken van Westmalle zetten brouwerijpoort open voor publiek

De broeders van de Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Westmalle leiden een stil en teruggetrokken leven binnen de kloostermuren. Het monnikenleven is namelijk een leven van gebed, van arbeid en in gemeenschap.

Slotklooster

Het slotklooster, het gedeelte waar de broeders wonen, is niet toegankelijk voor buitenstaanders. Gasten zijn van oudsher welkom, maar enkel in de kerk en in het gastenverblijf. De bakkerij, de boerderij, de kaasmakerij en de brouwerij kunnen in principe evenmin bezocht worden. Enkel lekenmedewerkers en heel sporadisch bepaalde genodigden komen er over de vloer. Daar komt op woensdag 25 en donderdag 26 september verandering in. Die dagen zal het publiek van dichtbij kunnen zien hoe de Extra, Dubbel en Tripel van Trappist Westmalle gebrouwen, gebotteld en verpakt worden.

Handenarbeid

De regel van Sint-Benedictus bepaalt dat Trappisten in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien door middel van handenarbeid. Vandaar dat de broeders allerhande ambachtelijke bedrijvigheden ontwikkelden. In Westmalle zijn binnen de abdijmuren zowel een brouwerij, een boerderij, een bakkerij als een kaasmakerij gevestigd. De voedingswaren die er geproduceerd worden zijn geen luxeartikelen, maar wel hoogkwalitatieve basisproducten.

Geen productie- of winstmaximalisatie

De broeders streven geen productie- of winstmaximalisatie na. Het aantal geproduceerde hectoliters is beperkt en de inkomsten uit de verkoop van trappistenbier en -kaas zijn bestemd voor het levensonderhoud van de monniken, het instandhouden van het patrimonium, de verloning van de leken die er werken en de nodige investeringen in materieel en gebouwen. Wat overblijft wordt besteed aan andere abdijen en verschillende goede doelen.

Brouwerijbezoekdagen

Broeder Benedikt, overste van de Abdij, legt uit waarom de poort van de brouwerij in het najaar eventjes wordt opengezet: “Tal van mensen uit de streek, en ook heel wat liefhebbers van trappistenbieren, gaven ons te kennen dat ze zeer graag eens zouden willen zien hoe het er in onze brouwerij aan toegaat. Daarom organiseren we op 25 en 26 september, voor de allereerste keer in het 230-jarig bestaan van onze trappistenabdij, brouwerijbezoekdagen.”

Rondgang

Die dagen verwachten de broeders een 1500-tal bezoekers. Tussen 08:30 en 15:30 zullen om het kwartier telkens 25 personen een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de trappistenbrouwerij. ​Een rondgang neemt iets meer dan een uur in beslag. Aan het einde van de rondgang krijgt elke bezoeker nog een consumptie en een kleine attentie. Wie graag wil langskomen tijdens een van deze bezoekdagen, dient een online reservatie te maken via www.trappistwestmalle.be/brouwerijbezoek-westmalle. Een ticket kost €12,50 per persoon. Reserveren kan vanaf woensdag 19 juni om 10:00.

Over Trappist Westmalle

Het trappistenklooster in Westmalle werd in 1794 gesticht door monniken van de abdij van La Trappe in Normandië, die tijdens de Franse Revolutie Frankrijk waren ontvlucht. De bisschop van Antwerpen schonk hen een kleine boerderij in de Kempen. In 1836 werd het klooster tot abdij verheven. In datzelfde jaar begonnen de broeders ook bier te brouwen. De Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle is een van de vijf brouwende trappistenkloosters in België en behoort tot de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Momenteel wonen er zeventien monniken. De abdij telt ook een tachtigtal leken-medewerkers, van wie er 53 in de brouwerij werken onder toezicht van de monniken. In Westmalle worden drie bieren gebotteld: de Extra, de Dubbel en de Tripel. De totale jaarproductie bedraagt zo’n 120.000 hectoliter. ​

Wat is een Trappistenbier?

De benaming ‘trappistenbier’ is juridisch beschermd en mag alleen gebruikt worden wanneer de productie van het bier plaats vindt binnen de kloostermuren van een trappistenabdij onder toezicht van de monniken. De Internationale Vereniging Trappist (IVT) waakt erover dat de aangesloten abdijen een goede balans vinden tussen hun spirituele traditie en commerciële doeleinden. Ze helpt en ondersteunt hierbij door:
-de geregistreerde merknaam ‘Trappist’ en de gemeenschappelijke economische belangen van de trappistengemeenschappen te beschermen;
-juiste informatie te geven over de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie;
-samenwerking te stimuleren tussen abdijen;
-het netwerk van solidariteit en samenwerking met andere trappistenabdijen verder te ontwikkelen en uit te bouwen.

Alleen trappistenabdijen kunnen het geregistreerde merk ‘Trappist’ en het ‘Authentic Trappist Product’-label gebruiken. De benaming is in de allereerste plaats een oorsprongscertificering. Het mag dus nooit door een andere brouwerij worden gebruikt. Om het label te mogen gebruiken, moet men aan elk van de volgende drie richtlijnen voldoen:
1. De producten moeten binnen de kloostermuren of in de onmiddellijke nabijheid van de Trappistenabdij worden geproduceerd.
2. De productie vindt plaats onder toezicht van de monniken of monialen.
3. De opbrengsten zijn voorbestemd voor de behoeften van de kloostergemeenschap, voor solidariteit binnen de Trappistenorde, voor ontwikkelingsprojecten en caritatieve doelen.
Elk trappistenbier heeft een uniek recept en een unieke gist. Er is dus geen brouwstijl die een vergelijkbaar product zou kunnen rechtvaardigen.

Van alle Belgische bieren die door abdijen worden gebrouwen, zijn er maar vijf die het ‘Authentic Trappist Product’-logo mogen gebruiken: Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren.

​www.trappistwestmalle.be

Bron en foto: Trappist Westmalle

Facebook48
Twitter
Follow Me
Tweet