Laatste nieuws:
Inlevergleuven bib 2424 open

Inlevergleuven bib 24/24 open

De bib is weer open. Maar er zijn nog veel materialen van de afhaalbib uitgeleend en die moeten voor 1 juli weer binnen zijn.

Om het inleveren beter te kunnen spreiden (zowel voor bezoekers als medewerkers), vraagt de bib om nu al je geleende materialen opnieuw binnen te brengen.
Al je de boeken/strips/films/series/muziek/… die je voor of tijdens de lockdown leende gelezen, gezien of beluisterd? Lever ze dan NU AL in om de grote rush tegen 1 juli te vermijden. Je kan 24/24 terecht bij de inlevergleuven van de twee bibs (Dorpsplein en Putte).

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixabay

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet