Laatste nieuws:
Herstellingen aan gemeentewegen

Herstellingen aan gemeentewegen

De gemeentelijke dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu van Kapellen heeft de toestand van de gemeentewegen gecontroleerd. Er werd een oplijsting gemaakt van de noodzakelijk te herstellen delen van wegen.

Er wordt voorgesteld om een nieuwe toplaag van het wegdek aan te brengen in de Sevenhanslei. Ook het wegdek in de Heidestraat en Heidestraat-Noord tussen Korte Spelierlaan en Wolvenbosdreef vertoont diverse beschadigingen en putten. Er wordt een opdracht uitgeschreven om een hersteller te kunnen aanduiden.

Oplijsting

Er werd door de gemeentelijke dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu ook een lijst gemaakt met straten waar binnenkort herstellingen moeten gebeuren. Het schepencollege stemde in met die oplijsting. Volgende straten zullen aan bod komen: Abeeldreef, Klein Heiken, Oude Bergsebaan, Nachtegaallei, Buizerdlei, Bremlaan, Weymouthlaan, Bondgenotenlaan, Oosthoevestraat, Weilandlaan en Grensstraat.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet