Laatste nieuws:
Gouverneur roept op maatregelen tegen verspreiding Covid-19- virus nauwgezet na te leven

Gouverneur roept op maatregelen tegen verspreiding Covid-19-virus nauwgezet na te leven

We hebben maar één kans om de epidemie te vertragen en dat is NU. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het Covid-19-virus vertragen. Alleen samen kunnen we de piek voor ons uit schuiven en verkleinen. Dat is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorginfrastructuur de toevloed van (zeer) zwaar zieke patiënten in de ziekenhuizen zal blijven aankunnen.

Voortdurende afstemming

In de provincie Antwerpen komt de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx dagelijks samen om de federale maatregelen consequent uit te voeren en de uitvoering ervan te coördineren. Ook vragen van de lokale besturen, van burgers, bedrijven, instellingen,… uit de provincie worden tijdens dit overleg besproken. De Provinciale Crisiscel staat in nauw contact met het Nationaal Crisiscentrum. De uitwerking van de maatregelen en beleidsbeslissingen is immers een complexe oefening en vraagt voortdurende afstemming, ook met de andere overheden.

Gouverneur Cathy Berx:

“Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn cruciale maatregelen van kracht in ons land om de verspreiding van het Covid-19-virus af te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. In het belang van uw eigen gezondheid en die van al wie kwetsbaar is: besef de ernst van de situatie en omzeil de maatregelen niet! Alleen samen kunnen we deze epidemie aan. Want hoewel dit virus voornamelijk kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een slechte gezondheid treft, kan het ook risicovol zijn voor jongeren en volwassenen.

Wees alert en waakzaam

“Besteed daarom voldoende aandacht aan persoonlijke hygiëne en beperk het rechtstreeks sociaal contact. Houd altijd voldoende afstand. Wees waakzaam en alert voor symptomen, bij jezelf en bij anderen. Maak elkaar niet ziek. In deze digitale tijd zijn er gelukkig heel wat alternatieven om het sociale contact te onderhouden. Zodra alles goed en wel achter de rug is, is er tijd zat om elkaar te omhelzen en samen feestjes te bouwen. Maar niet nu! Verspreid dit nieuws, niet het virus!

Houd steeds de voorzorgsmaatregelen in acht

De solidariteit en de creativiteit die spontaan ontstaat is hartverwarmend en staat in schril contrast met het roekeloos gedrag van sommigen. Blijf elkaar helpen en bijstaan, maar houd steeds de voorzorgsmaatregelen in acht. Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar, blijf thuis wanneer u ziek bent, kom enkel nog samen in familiale of intieme kring, bouw geen feestjes, toon burger- en verantwoordelijkheidszin, houd veel contact via sociale media…

Mijn zeer grote dank aan iedereen die zich massaal inzet

“Meer dan ooit dank ik alle zorgverleners, hulpdiensten en alle andere personen die zich massaal inzetten om deze crisis het hoofd te bieden. Bedankt voor zoveel engagement voor de algemene gezondheid van ons allen.”

Voor meer info over het coronavirus, zie https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Pixabay

Facebook88
Twitter
Follow Me
Tweet