Laatste nieuws:
Gemeente Kapellen onderhoudt wegen

Gemeente Kapellen onderhoudt wegen

Een overeenkomst met het Vlaams gewest voorziet dat de gemeente Kapellen zelf de gewestwegen en de vrijliggende en aanliggende fietspaden onderhoudt. Hiervoor bekomt Kapellen een jaarlijkse subsidie. Het verwijderen van onkruid op de wegverhardingen doet de gemeente in eigen beheer. Het overige wordt uitbesteed aan maatwerkbedrijf Aralea, voor een bedrag van € 22.530,20 (inclusief 21 % btw).

Kleine infrastructuurwerken

De firma Verlinden krijgt de opdracht om in 2024 kleine infrastructuurwerken op het grondgebied van Kapellen uit de voeren. Dit zijn bescheiden opdrachten zoals het herleggen van delen van voetpaden, het aanleggen van opritten, het ophalen van boordstenen het ontstoppen van riolering en nog veel andere kleine infrastructuurwerken. Vier firma’s werden aangeschreven om een prijsbieding te geven. Twee hiervan hebben ook een prijs gegeven. Uiteindelijk zal de firma Verlinden de klus klaren voor een bedrag van € 132.069,99 (inclusief btw).

MLH

Foto: © Freepik

Facebook7
Twitter
Follow Me
Tweet