Laatste nieuws:
Gemeente Kalmthout en AZ Klina organiseren samen dringende 112-hulpverlening
Pieter van Turnhout samen met enkele vrijwilligers van de dienst 112 van de gemeente, directeur Joost Baert van AZ Klina en burgemeester Lukas Jacobs

Gemeente Kalmthout en AZ Klina organiseren samen dringende 112-hulpverlening

De gemeente Kalmthout laat vanaf september 2019 de operationele leiding van haar ziekenwagendienst 112 aan AZ Klina over. De gemeente behoudt wel haar 112-erkenning. Het is een mooi voorbeeld van hoe een gemeente en een ziekenhuis samen een rol opnemen in de zorg voor hun regio.

De gemeente Kalmthout heeft een eigen ziekenwagendienst. Die kwam er vooral om de dringende medische hulpverlening in Kalmthout te garanderen. Daar biedt de Kalmthoutse ziekenwagendienst nu al jarenlang een antwoord op. Het team bestaat vooral uit geëngageerde, deskundige vrijwilligers.

Door de recente en nakende pensionering van het diensthoofd en enkele vrijwilligers werkt gemeente Kalmthout nu samen met Klina voor de aansturing en coördinatie van de dienst.
De gemeente Kalmthout blijft de ziekenwagendienst budgettair dragen. Burgemeester Lukas Jacobs licht toe: “Door onze ervaring en kennis te delen, willen de gemeente en het ziekenhuis de continuïteit én kwaliteit van de spoedhulp verzekeren. Het is een eerste stap in een hechte samenwerking. We starten ook een werkgroep die toekomstige initiatieven zal uitwerken, zoals een Zorgpunt in Kalmthout. Op termijn kunnen inwoners daar terecht voor een eenvoudige medische handeling, zoals bloedafnames en medische beeldvorming. We denken eraan dat Zorgpunt onder te brengen in het huidige OCMW-gebouw. Daar willen we op termijn alle initiatieven rond preventieve en curatieve zorg én geestelijke gezondheidszorg bundelen. Denk bijvoorbeeld aan het Kruispunt, Therapeuten voor Jongeren, het JAC-punt.”

Dr. Joost Baert, algemeen directeur AZ Klina: “Met de exploitatie van de 112 in Kalmthout zetten we als acuut referentieziekenhuis voor Noord-Antwerpen actief in op de dringende hulpverlening in de regio. Zo realiseerden we samen met de huisartsen een huisartsenwachtpost aan onze spoed, hebben we een 112-dienst voor de regio Sint-Job en investeren we actief in de verdere uitbouw van onze spoedafdeling. Met het Zorgpunt waarvoor we nu een werkgroep oprichten, willen we actief een rol spelen in deze regio, met de gemeente Kalmthout als centrale partner.”

AZ Klina is volop bezig met de aanwerving van vrijwillige ambulanciers en een beroepsambulancier. Wie interesse heeft kan de vacatures bekijken op
www.kalmthout.be/vacatures en www.azklina.be.

Bron en foto: AZ Klina

Facebook118
Twitter
Follow Me
Tweet