Laatste nieuws:
Fons Buyens - Schrijver boek - Een Theeuwse Tondeldoos - (c) Noordenieuws.be 2020 - HDB_1188

Fons Buyens laat ‘Den Theeuw’ met verhalenbundel doorleven

Leon Mattheeusen (*1920-†2006) was een bekende en zeer geliefde fietsenmaker en coureur. Een bemind en wijs man, waar in Kalmthout-Nieuwmoer zelfs een straat naar werd genoemd.

’Een Theeuwse Tondeldoos’

Dit jaar zou Leon Mattheeusen, bijgenaamd ‘Den Theeuw’, honderd jaar zijn geworden. Ter ere hiervan bracht Fons Buyens een boek met korte verhalen uit: ‘Een Theeuwse Tondeldoos’. Een bundel fictieve, beschouwende columns, die vertellen over de mens Theeuw. “Leon was een geliefd persoon”, vertelt Fons. “Ik vond hem een zeer aangenaam mens, met wie ik vaak heb gesproken. Toen hij begraven werd, heb ik een rede gehouden waarin ik mijn grote waardering voor hem uitsprak. In 2017 werd de Theeuwstraat ingehuldigd en hield ik een Theeuwse toespraak over mijn diepe bewondering voor hem. Hij was een groot dorpsfiguur, die zeer populair was.”

Leon Mattheeusen - Den Theeuw - Fietsenmaker Kalmthout-Nieuwmoer - (c) Noordenieuws.be 2020 - HDB_1198

Honderd ‘Theeuwkes’ in een boek

“De zonderlinge wereld van zijn vertellingen heeft mij altijd gegrepen en ik begon af en toe een ‘Theeuwke’ te schrijven. Kleine verhalen, belevenissen en gedachten van een wijze, Nieuwmoerse fietsenmaker. Ter ere van zijn komende honderdste verjaardag, heb ik een boek uitgegeven met honderd ‘Theeuwkes’. Verhalen hoe ‘mijnen Theeuw’ langs eenzame wegen fietst of over de grote, brede baan van ons, zo korte, leven. In deze vertellingen rijdt hij door de Kempen en komt op allerlei plekken in gemeentes, dorpen en gehuchten en spreekt met mannen, vrouwen, kinderen en dieren. Vrienden van mij, Herman Arnouts en Hugo Van Look, zorgden voor de lay-out en de tekeningen en maakten er een prachtig boek van!”

Boek - Een Theeuwse Tondeldoos - Schrijver Fons Buyens - Fietsenmaker Den Theeuw - Kalmthout-Nieuwmoer - (c) Noordenieuws.be 2020 - HDB_1195

Hij rijdt in mij verder

“Deze columns zijn soms melancholisch, maar altijd met een knipoog vanuit de persoon Theeuw. Hij inspireerde, was een grappenmaker en een goede verteller. Hij blijft voortdurend in mij verder rijden en kijkt door mijn ogen naar de wereld om mij heen. Het zou zijn honderdste verjaardag zijn geweest en het is zijn zestiende overlijdensjaar. Maar ik hoop dat hij in mijn verhalen voort blijft leven. Ik heb dat graag, ik vond hem zo’n kleurrijke figuur.”

Theeuwstraat Kalmthout - Leon Mattheeusen - Fietsenmaker - Fons Buyens - Schrijver boek - Een Theeuwse Tondeldoos - (c) Noordenieuws.be 2020 - HDB_1193

Melancholie en schaterlach

“Ik ben de bewoners van Nieuwmoer dankbaar voor hun verhalen over deze populaire man, die ook een jeugdvriend van mijn vader was. De verhalen werden verteld met melancholie, maar ook met een schaterlach en alle andere soorten lach er tussendoor.”

Deze bundel met onderhoudende, korte verhalen, is te koop bij de Spar en bij Pro Bikes Buysen in Nieuwmoer. De prijs voor dit prachtige boek is €17,-.

NN

Facebook303
Twitter
Follow Me
Tweet