Laatste nieuws:
Essen zingt Kerst in de kerk van Essen-Hoek

Essen zingt Kerst in de kerk van Essen-Hoek

In 2009 vierde de parochie van Sint-Pieter het 150-jarig jubileum en het Davidsfonds zorgde voor een feestelijke afsluiter: het samenzangconcert. Het was daar goed en het Davidsfonds heeft er een traditie van gemaakt.

Abraham Rayappan

Op zondag 10 december is het koor Ericantat weer te gast met een schat aan meezingbare kerstliederen. Vorig jaar zorgden Oekraïense dames en kinderen, die in Essen wonen, met enkele liederen in hun taal voor een ‘kleurrijk’ optreden. Eén van de medepastoors van Essen-Kalmthout, Abi Abraham Rayappan, is afkomstig uit de katholieke Tamil gemeenschap van India. Hij verzorgt maandelijks de liturgie voor de Tamils in het Antwerpse. Een zangkoor van deze gemeenschap zal dit jaar het samenzangconcert opluisteren met enkele kerstliederen uit hun cultuur.

Essen zingt Kerst in de kerk van Essen-Hoek 2

Praktisch

Welkom op zondag 10 december om 14:30 in de kerk van Essen-Hoek, Moerkantsebaan 311. Er is een tekstboekje voorzien. Graag een vrije gift voor het liedboekje en de onkosten van het Tamilkoor. Hartelijk dank bij voorbaat.
U kunt de parochie van Hoek steunen door een warm drankje te kopen tijdens de pauze. Dit is ook het uitgelezen moment om elkaar alvast een Zalige Kerstmis toe te wensen.

Bron en foto’s: Davidsfonds Essen

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet