Essen zet schapen in voor ecologisch heidebeheer en natuurbehoud

Essen zet schapen in voor ecologisch heidebeheer en natuurbehoud

Essen investeerde de voorbije jaren veel in het opwaarderen en biodiverser maken van de bossen, die eigendom zijn van de gemeente. Naast het omvormen tot gemengd loofbos en het bestrijden van Amerikaanse vogelkers, wordt ook ingezet op het verhogen van de natuurwaarden. Zo werden in Horendonk enkele jaren geleden nog enkele grote poelen aangelegd, werd er begin dit jaar bijkomend bos aangeplant en ook de bosranden werden versterkt.

Begrazingsproject

“In 2021 sloten we een samenwerkingsovereenkomst af met de Bosgroep Antwerpse Gordel en maakten we een extra budget van 130.000 euro vrij om te investeren in onze gemeentelijke bossen. Dit begrazingsproject maakt deel uit van het heidebeheer van verschillende percelen, die gelegen zijn in de gemeentelijk bossen. Het zal worden uitgevoerd met schapen, met sporadische toevoeging van geiten,” aldus leefmilieuschepen Helmut Jaspers (Vooruit).

Evenwichtigere vegetatiegroei

Dit moet zorgen voor het behoud van de heidepercelen en de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van natuurlijke begrazing. Het gebruik van deze natuurlijke grazers zal zorgen voor een evenwichtigere vegetatiegroei.

7,5 hectare

In totaal zal 7,5 hectare begraasd worden, waaronder de Raaibergweide, de grensheide, een open plek in het Scham, de Wildertse heide, het Patersboske en ook de weide naast de ecologische samentuin ter hoogte van de Grensstraat/Hemelrijk. Enkele gemeentelijke weidegronden zullen tot slot dienen als rustweide, want de heidepercelen op zich leveren onvoldoende voedsel voor de schapen en bevatten ook te weinig mineralen. Helmut Jaspers: “Dit project zal niet alleen de ecologische waarde van deze open plekken in onze bossen vergroten, maar bovendien is het ook interessant en leuk voor passanten”.

Foto: Pixabay

HJ

Facebook38
Twitter
Follow Me
Tweet