Jeannine Douws - Column

Er komt een zendmast…

Overpeinzingen naar aanleiding van een flyer die heden morgen in de brievenbus zat. Dit in verband met het plaatsen van een zendmast van 36 meter aan de voetbalvelden in de Steenovenstraat en waarvoor een vergunning werd verleend door onze gemeente.
Dat men zich in deze flyer bovendien de vraag stelt waarom een zendmast van die afmetingen geplaatst moet worden in een recreatiegebied, aangezien er op het industrieterrein plaats genoeg is voor zo’n mastodont. Dat deze zendmast binnen 1 km wordt geplaatst van die zendmast in de Sint-Jansstraat op het terrein van Gommeren. Dat zich de volgende vraag stelt: wat heeft de gemeente aan geldelijk voordeel ontvangen voor het verlenen van deze licentie? Vooreerst wens ik te benadrukken dat wij hier ook niet akkoord kunnen zijn, MAAR vooreerst: wie is ‘FV Vooruitziend Essen’? Wie is de verantwoordelijke van de groep van ‘gelijkgezinde’ buurtbewoners en uit wie bestaat die feitelijke vereniging? Ik denk niet dat het in deze tijd de bedoeling is om eender welk bedrag te storten op de rekening van eender welke onbekende rekeninghouder. Behoudens het feit dat er evenmin enig zicht is op ‘ongeveer’ de grootte van het nodige bedrag voor de procedurekosten, is er het gegeven dat reeds op 2/5/2019 door de gemeente vergunning hiervoor werd verleend. Niettegenstaande dat gegeven wordt er nu ‘uiterst’ dringend gevraagd enig bedrag te storten vóór 21/6/2019. Het is trouwens ook een feit dat eender wie die flyer in de bus kan steken. Dat het plaatsen van die zendmast veel inwoners TERECHT ongerust maakt, blijkt uit een wereldwijd onderzoek. Zie op internet: ‘HET GEVAAR VAN DE STRALING VAN ZENDMASTEN’ Posted by Tobias van der Avort. Dit artikel begint met: ‘Ooit begonnen als een dure gadget, tegenwoordig wordt een mobiele telefoon gezien als een must’. In Nederland daalt het aantal vaste telefoonaansluitingen en in Engeland zijn er al meer mensen met een mobieltje, dan met een vaste telefoonaansluiting. Maar een mobiele telefoon werkt alleen bij de gratie van de transmissie van radiosignalen door een zendmast. In Nederland zijn er vijf grote leveranciers van mobiele telefonie en elke leverancier heeft zijn eigen zendmasten. Tot nu toe hebben ze samen op 4000 plaatsen in heel Nederland antennes geplaatst. In sommige woongebieden staan meerdere masten bij elkaar. Dat deze vergunning door onze gemeente werd goedgekeurd en daarmee volledig indruist tegen het imago van ‘GROENE’ gemeente. Dat bovendien uit het wereldwijd onderzoek is gebleken dat die zendmast enkel en alleen noodzakelijk is voor het GSM gebruik (ASG : asociaal geval) Er waren wel tienduizenden klimaatbetogers, maar als het over hun GSM gebruik gaat zijn het klimaat, de aarde, de flora en fauna waarschijnlijk van minder belang.

Er komt een zendmast...

Jeannine

Facebook40
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!