Laatste nieuws:
Diefstal van persoonlijke gegevens wat moet u doen

Diefstal van persoonlijke gegevens: wat moet u doen?

De diefstal van persoonlijke gegevens is geen lachertje. Als u er slachtoffer van bent, dient u zo snel mogelijk klacht in te dienen. In dit artikel vind je tips over de stappen die je kunt ondernemen.

Waarom worden persoonlijke gegevens gestolen?

-Computerhackers plegen diefstal van gegevens om heel wat uiteenlopende redenen:
-Ze gebruiken uw identiteit en doen zich als u voor op de sociale media of per e-mail om uw contacten op te lichten;
-Ze gebruiken gevoelige persoonlijke gegevens om u te chanteren en ermee te dreigen die gegevens te verspreiden;
-Ze zijn in uw naam actief op webshops en gebruiken uw kredietkaartgegevens.

Helaas kunnen hackers op heel wat verschillende manieren toeslaan. Het is dus heel belangrijk om permanent alert te blijven. Wanneer u merkt dat u slachtoffer bent van een diefstal van persoonlijke gegevens, is het vaak al te laat. Uw gegevens zijn dan al in handen van hackers.

Hoe reageren op de diefstal van persoonlijke gegevens?

1. Dien klacht in voor diefstal van persoonlijke gegevens
Hacking en diefstal van persoonlijke gegevens zijn wettelijk strafbare feiten. Dat geldt ook voor oplichting en pogingen tot online oplichting. U kunt daarvoor klacht indienen bij de politie. De aangifte gebeurt online via het Digitaal Loket van de Belgische politie. Vergeet niet om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om uw dossier te staven:
-screenshots van de link of van de gesprekken die u eventueel gehad hebt met de hacker. Elk detail is belangrijk: noteer de uren, de dagen en de gebruikte communicatiemiddelen;
-bewijs van hacking: sociale media, e-mails, video’s (zoals Netflix of Amazon Prime), webshops, … Alle accounts waartoe de hacker toegang zou kunnen hebben;
-afschriften van uw bankrekening.

Wees zo nauwkeurig mogelijk wanneer u de diefstal van computergegevens beschrijft. Leg uit wanneer en hoe u in contact bent geweest met de hacker, wat hij u heeft gevraagd en hoe u bepaalde gegevens hebt doorgestuurd. Vermeld ook de eventuele stappen die u ondernomen hebt om de hacker opnieuw te contacteren om uw gegevens terug te krijgen.

>h5>Contacteer het meldpunt

Het Meldpunt is een samenwerking tussen verschillende federale overheidsdiensten. Het doel van het Meldpunt is om alle pogingen tot fraude, diefstal van gegevens, bedrog of oplichting te centraliseren. Nadat u aangifte hebt gedaan, nemen de bevoegde diensten het van u over. Deze diensten kunnen onderling informatie uitwisselen om uw dossier beter op te volgen en overgaan tot actie. U kunt deze aangifte doen samen met uw klacht bij de politie.

Opgelet: zoals vermeld in de FAQ van het Meldpunt is deze dienst geen noodhulpdienst. Daarom is het beter om altijd ook meteen klacht in te dienen via het digitaal loket van de politie.

2. Beveilig uw computer met een antivirussoftware
Bij een diefstal van persoonlijke gegevens is het sterk aangeraden om uw digitale veiligheid te checken. Start uw computer opnieuw op en laat uw antivirussoftware een volledige scan maken. Het is immers mogelijk dat er een diefstal van gegevens is gepleegd omdat uw computer besmet is met kwaadaardige software (malware).

We raden u trouwens aan om steeds een actief antivirusprogramma op uw computer te hebben. Een andere tip: voer de gevraagde updates uit van systemen en van de software. Die updates zijn de manier bij uitstek voor de ontwikkelaars van die systemen om veiligheidslekken te dichten. Die lekken worden ook wel “zerodayattack” genoemd.

Goed om te weten: de bijstand Safe & Connected biedt een uitgebreide IT-bescherming aan uw computer. U beschikt dan over:
-software waarmee u potentiële problemen oplost waar traditionele antivirusprogramma’s geen vat op hebben;
-een permanente bewaking van alle gegevens die u wilt beschermen;
-een dubbel waarschuwingssysteem (sms of e-mail) met een maandelijks rapport over de risico’s.

3. Verander uw wachtwoorden

Uw wachtwoorden vormen uw eerste bescherming tegen diefstal van persoonlijke gegevens. Hoe sterker uw wachtwoorden zijn, hoe moeilijker ze te hacken zijn. Uiteraard zitten hackers niet stil en zoeken ze voortdurend naar manieren om zelfs de meest ingewikkelde wachtwoorden te hacken.
Wacht niet tot een diefstal van gegevens plaatsvindt en stel u proactief op. Bij de minste twijfel is het aangeraden om uw wachtwoorden te veranderen. Zoals vermeld in onze infografie over veilige wachtwoorden, bestaat een sterk wachtwoord uit:
-letters, hoofdletters en kleine letters;
-cijfers;
-speciale tekens (bijvoorbeeld @#*)
Vergeet ook niet om ‘willekeurige’ elementen toe te voegen aan uw wachtwoord. Gebruik geen voornamen of data van verjaardagen omdat die eenvoudig te achterhalen zijn, bijvoorbeeld via Facebook.

4. Breng uw contacten op de hoogte van de diefstal van persoonlijke gegevens

De hele wereld is tegenwoordig met elkaar verbonden. U gebruikt of surft dagelijks op de sociale media, berichtenapplicaties of e-mailsoftware. Computerhackers gebruiken dezelfde kanalen om zoveel mogelijk slachtoffers te hacken. Ze maken vaak misbruik van uw goedgelovigheid of van uw interesse in hun bericht en zetten u aan om te klikken op kwaadaardige links.

Bent u het slachtoffer geworden van hacking? Breng dan uw contacten op de hoogte. Schrijf een bericht op Facebook, verstuur een algemeen bericht via Messenger,… Probeer zoveel mogelijk concrete elementen door te geven aan uw contacten. Op die manier verhogen zij hun waakzaamheid en kunnen ze nagaan of ze zelf niet gehackt zijn.

5. Kijk uw bankrekening na
Controleer regelmatig uw uitgaven, ook kleine sommen geld: sommige hackers proberen het slim te spelen door zeer kleine hoeveelheden geld buit te maken. Zo hopen ze dat u het niet opmerkt en/of dat u geen klacht indient. Wees extra waakzaam bij vreemde of onregelmatige transacties. Heeft u de minste twijfel? Contacteer dan meteen uw bank en laat desnoods uw bankrekening blokkeren.

Normaal gezien bent u verzekerd tegen diefstal van bankgegevens. Indien u niet nalatig bent geweest of geen fout hebt begaan, betaalt uw bank u het gestolen geld in principe terug, weliswaar met een kost van 50€.

Goed om te weten bij een diefstal van persoonlijke gegevens: bij een weigering van terugbetaling is het aan uw bank om te bewijzen dat u nalatig bent geweest. U hoeft zelf nooit uw gelijk te bewijzen.

Op de website van Test Aankoop vindt u andere nuttige informatie over diefstal van gegevens en terugbetalingsprocedures.

Bron: Europe-Assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet