Laatste nieuws:
De Grote Enqûete 2023: al enkele resultaten!

De Grote Enqûete 2023: al enkele resultaten!

Zes jaar na de vorige Grote Enquête (in 2017) kwamen we in 2023 terug naar je toe met een nieuwe bevolkingsbevraging. Dat deden we in samenwerking met studiebureau CityD-WES. Op basis van je stem bepalen we het beleid van Essen in de komende jaren.

Willekeurig geselecteerd

3.000 Essenaren kregen midden mei een brief in de bus met de vraag om deel te nemen. Zij werden willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister, zodat de resultaten van deze enquête representatief zijn. Zo waren alle wijken, leeftijden, geslachten, … vertegenwoordigd zoals in de Essense bevolking. Je kon deelnemen tot 23 juni 2023.

Zeg het maar, Essenaar: de resultaten

In mei en juni 2023 spraken meer dan 700 Essenaren zich in ‘De Grote Enquête’ uit over het gemeentelijk beleid van de toekomst. Hartelijk dank! Uit de resultaten haalden we heel wat interessante inzichten en werkpunten. Goed nieuws: bijna 9 op 10 Essenaren woont graag in onze gemeente! Maar er zijn uiteraard nog werkpunten. We delen graag enkele conclusies met jullie.

Uitgebreide vragenlijst

De bevolkingsbevraging bestond uit een uitgebreide vragenlijst over negen gemeentelijke thema’s, dezelfde als bij de Grote Enquête in 2017. We kregen 724 ingevulde enquêtes binnen, waarvan 37% op papier en 63% online. Het onderzoeksbureau CityD-WES verzorgde de bevraging en woog de resultaten op geslacht, leeftijd en wijk zodat ze representatief zijn voor de hele Essense bevolking.

De uitgebreide toelichting kan je hier terugvinden! Het volledige rapport volgt zo snel mogelijk

Bron: gemeente Essen
Foto: ©Noordernieuws.be

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet