Laatste nieuws:
De grootste ergernissen in het verkeer

De grootste ergernissen in het verkeer

Het VAB vroeg waaraan mensen zich het meest ergeren in het verkeer. Dit blijken jullie grootste bronnen van irritatie én de bijhorende boetes!

Middenvakrijders (88%)

Wat zegt de wet?
We focussen hier even op de snelweg, omdat de regel op andere banen kan verschillen. De wet zegt dat je zo dicht mogelijk bij de rechterkant van de rijbaan moet rijden. Na een inhaalmanoeuvre dien je dus telkens weer rechts in te voegen. Wie links of in het midden blijft rijden, begaat een overtreding. Je verliest op die manier een hele rijstrook, waardoor het verkeer sneller stropt en andere chauffeurs zich terecht ergeren. Er zijn situaties waarin je niet telkens weer naar rechts moet. In een file bijvoorbeeld, of wanneer je de aanwijzingsborden boven de weg volgt. Moet je bij een verkeerswisselaar links aanhouden om jouw gekozen richting te volgen, dan mag dat vanaf het aanwijzingsbord. Vanaf dat moment mogen andere bestuurders je langs rechts voorbijrijden. Om de complexiteit van de Belgische wetgeving nog even te illustreren: niet rechts rijden (waarvan middenvakrijden een onderdeel) is een overtreding van de eerste graad, terwijl het niet rechts invoegen na een inhaalmanoeuvre een tweedegraadsovertreding* is geworden. Kun jij er nog aan uit?

Hoeveel kost de boete?

-Onmiddellijke inning: € 116
-Minnelijke schikking: € 160

Bumperkleven (86%)

Wat zegt de wet?
De bestuurder moet een voldoende veilige afstand houden tussen zijn voertuig en die voor hem, rekening houdend met zijn snelheid. Hoeveel die afstand bedraagt, wordt niet gespecificeerd. Een simpele regel is dat de volgafstand op een droog wegdek de helft moet zijn van je snelheid. Wie op de snelweg met 120 km/u rijdt, moet dus 60 meter afstand houden. Op een nat wegdek is de volgafstand gelijk aan je snelheid.

Hoeveel kost de boete?

Onmiddellijke inning: € 58
Minnelijke schikking: € 85

Richtingaanwijzers niet gebruiken (85%)

Wat zegt de wet?
Als je een manoeuvre of een beweging uitvoert waarbij de auto zich zijdelings verplaatst of wanneer je een wijziging van richting gaat maken, dan moet je dat tijdig kenbaar maken met de richtingsaanwijzers. Het gebruik van de richtingaanwijzers is dus verplicht bij elke zijdelingse verplaatsing, zelfs wanneer geen enkele andere weggebruiker in de buurt is en het manoeuvre niemand kan hinderen. Voorbeelden daarvan zijn inhalen, links of rechts afslaan en een rotonde verlaten.

Hoeveel kost de boete?

Onmiddellijke inning: € 58
Minnelijke schikking: € 85

Kruispunt blokkeren (81%)

Wat zegt de wet?
Je mag een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat je waarschijnlijk op het kruispunt zal moeten stoppen en dus het dwarsverkeer zou kunnen hinderen en ergeren. Nee, ook niet wanneer de verkeerslichten toch op groen staan. Kun je het kruispunt niet meteen vrijmaken, dan mag je het niet oprijden.

Hoeveel kost de boete?

Onmiddellijke inning: € 58
Minnelijke schikking: € 85

Niet ritsen (80%)

Wat zegt de wet?
80% van de ondervraagden zegt zich te ergeren aan bestuurders die niet ritsen. Maar gek genoeg zegt 73% zich ook te ergeren aan automobilisten die wél ritsen. Ritsen is echter verplicht wanneer er bij sterk vertraagd verkeer sprake is van een wegversmalling door bijvoorbeeld wegenwerken, een ongeval of een rijstrook die ophoudt te bestaan. In zulke gevallen is ritsen geen kwestie van hoffelijkheid, maar simpelweg de wet en dus verplicht. Ritsen is dan weer niet verplicht bij vlot doorgaand verkeer en het oprijden van de snelweg. Opritten, zowel langs links als rechts, worden beschouwd als een kruispunt, en daarop geldt ritsen niet. Je moet er voorrang verlenen aan automobilisten die al op de snelweg rijden. Uiteraard is het wel hoffelijk om bij file ook dan te ritsen.

Hoeveel kost de boete?

Onmiddellijke inning: € 58
Minnelijke schikking: € 85

File voorbijsteken via de pechstrook (80%)

Wat zegt de wet?
Op een pechstrook mag je niet rijden, stilstaan of parkeren. Een pechstrook dient enkel voor voertuigen met pech of voertuigen die een ongeval hebben gehad en zelfs dan moet je nog, indien mogelijk, naar een pechhaven rijden of de wagen zo dicht mogelijk tegen de vangrails zetten. Een file omzeilen door snel over de pechstrook te rijden is een overtreding van de derde graad.

Hoeveel kost de boete?

Onmiddellijke inning: € 174
Minnelijke schikking: € 235

Bron: VAB
Foto: Pxhere

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet