De eerste stappen zijn gezet naar een ander natuurbeleid2

De eerste stappen zijn gezet naar een ander natuurbeleid

GroenRand beoogt een structurele verandering van het natuurbeleid.

De vereniging promoot de klaverbladfinanciering, waarbij verschillende partijen zoals gemeenten, provincies, Vlaanderen, Europa en privé-instanties op een structurele wijze proportioneel financieel bijdragen. GroenRand is er voorstander van dat de Regionaal Landschappen dit structureel gaan coachen.

De milieuvereniging is voorstander van het drietrapsmodel, waar het regionaal landschap (trap 1) de middelen krijgt om alles te organiseren en te coördineren. Ze krijgen voor 5 jaar een structurele financiering, dat later verlengd kan worden. Het kabinet Demir heeft opdracht gegeven aan de Vlaamse Landschapsmaatschappij om het concept ‘Landschapsparken’ (trap 2) onder de loep de nemen. Tevens moet Agentschap Natuur en Bos criteria bepalen voor de Nationale Parken (trap 3).

De eerste stappen zijn gezet naar een ander natuurbeleid

GroenRand kreeg een schriftelijk bevestiging hieromtrent

Beste,

Ik kan niet op alle vragen vooruitlopen, daar nog een aantal zaken afgestemd moeten worden in de schoot van de Vlaamse regering.

• Wat betreft de Regionale Landschappen kan ik u melden dat onze minister beslist heeft hen voor een zekere periode van 5 jaar te voorzien van voldoende structurele financiering. Dit gebeurde reeds eind vorig jaar. Op die manier moeten de RL’en zich niet bezighouden met de onzekere financiering, maar kunnen ze zich focussen op hun werking en de versterking van hun gebieden en gebiedscoalities.
• Wat betreft de Landschapsparken en de Vlaamse Parken kan ik u melden dat ons kabinet, Natuur en Bos en de Vlaams Landmaatschappij daar hard aan het werken zijn en het de bedoeling is om de verschillende criteria, alsook de manier van erkennen en selecteren, in een van de komende maanden voor bespreking over de maken aan de Vlaamse regering.
• Ook de (klaverblad)financiering is voer voor verdere bespreking binnen de regering op hetzelfde moment.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Andy PIETERS
Woordvoerder – adjunct-kabinetschef

De eerste stappen zijn gezet naar een ander natuurbeleid3

DW

Facebook37
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!