Laatste nieuws:
Brasschaat blijft inclusieve kinderopvang steunen

Brasschaat blijft inclusieve kinderopvang steunen

Brasschaat keurde onlangs een toelage van € 21 000 voor het schooljaar 2023-2024 goed voor de inclusieve buitenschoolse kinderopvang ‘Lange Wapper’ aan de Miksebaan.

‘Lange Wapper’ en het Antwerps pilootproject ‘Raket’ zorgen er voor dat leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet nodeloos lang op een bus moeten zitten om van en naar school te geraken. Voor veel ouders is deze extra opvanglocatie een goed alternatief voor de veel te lange busritten waar hun kinderen soms urenlang op zitten. De inclusieve buitenschoolse kinderopvang vangt die kinderen op voor en na school. Ouders kunnen hun kinderen dan in ‘Lange Wapper’ afzetten en ophalen.

Engagement

“De financiële steun aan buitenschoolse opvang Lange Wapper onderstreept ons engagement voor inclusief onderwijs en de behoefte aan toegankelijke opvangmogelijkheden voor alle kinderen”, stelt schepen voor Welzijn Karina Hans (N-VA). De opvang in Lange Wapper tijdens het schooljaar voorziet in voor- en naschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs en tijdens vakanties in inclusieve opvang. “Brasschaat is met deze vorm van buitenschoolse kinderopvang een voorbeeld voor vele andere gemeenten. Iets waar we trots op mogen zijn”, voegt onderwijsschepen Inez Ven (N-VA) toe.

Pilootproject

In 2019 werd Antwerpen gekozen voor het tijdelijk pilootproject leerlingenvervoer in grootstedelijke regio, waarin naast Antwerpen ook Brasschaat, Schilde en Schoten zijn opgenomen. Vanuit het project worden jaarlijks tijdelijk middelen voorzien voor de uitbouw van buitenschoolse opvang. Zo startte in september 2021 de buitenschoolse kinderopvang ‘Lange Wapper’ (uitgebaat door Tierlantijn) en actief op de site van OLO-Rotonde aan de Miksebaan. Deze opbang is verbonden aan de school voor buitengewoon basisonderwijs Triolo.

Toekomst

Voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang ‘Lange Wapper’ is het vanaf volgend schooljaar noodzakelijk een specifiek toelagereglement uit te werken, om de continuïteit van deze inclusieve buitenschoolse opvang te garanderen. Het is bovendien noodzakelijk dit mee op te nemen in het algemene project Buitenschoolse Opvang en Activiteiten van de gemeente.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet