Laatste nieuws:
Anneleen Willems - Een dementievriendelijk Essen - (c) Noordernieuws 2024 - HDB_0877
Anneleen met Adriënne Goosen

Anneleen Willems zet zich in voor een Dementievriendelijk Essen

Anneleen Willems is pastoraal verantwoordelijke bij WZC Sint-Michaël. Ze is vrijwilliger van de Alzheimerliga Vlaanderen en zet zich in voor een Dementievriendelijk Essen.

Toegewijde organisatie

De Alzheimerliga Vlaanderen is een toegewijde organisatie, die zich inzet voor het welzijn van mensen met dementie en hun families. Ze reikt een helpende hand aan degenen die geconfronteerd worden met deze uitdagende situatie. “

Vakantiewerk bij woonzorgcentra

“Van opleiding ben ik leraar godsdienst en deed vakantiewerk bij woonzorgcentra”, vertelt Anneleen. “Daarnaast gaf ik ondersteuning bij activiteiten met mensen met dementie. Later deed ik weekendwerk bij mensen met Korsakov – dementie. Nadat ik afgestudeerd was heb ik vijf jaar lesgegeven en ben toen de zorg ingegaan. Eerst in Antwerpen en na een stage in Sint-Vincentius, heb ik daar twaalf jaar gewerkt. Daar kreeg ik de kans om de opleiding tot referentiepersoon dementie te volgen. Nu werk ik sinds anderhalf jaar bij WZC Sint-Michaël.”

Persoonlijke benadering

“Door mijn opleiding, omgang met leerlingen en mijn levensbeschouwing, ben ik heel gericht op een persoonlijke benadering van elke bewoner. Ik denk ook graag na. Over hoe dingen gebeuren, hoe ik zelf dingen aanpak en of het al dan niet toch nog beter zou kunnen. Zo merkte ik op dat dingen voor mensen met dementie vaak helemaal niet zo goed geregeld zijn, bijvoorbeeld in publieke ruimtes. Een duidelijke en herkenbare signalering, veilige en toegankelijke paden en ruimtes met voldoende verlichting, een rustgevende omgeving met aangepaste prikkels, eenvoudige faciliteiten zoals bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen. Mensen met dementie, zeker in een beginfase, kunnen en willen vaak nog veel, maar krijgen de kans niet. Het leven voelt vaak pas zinvol aan als het ook betekenis heeft. Betekenis voor jezelf en van betekenis kunnen zijn voor een ander. Wat de inhoud van die betekenis is, is voor iedereen anders. Dat kunnen we niet voor iemand anders invullen. Dat is misschien ook net het boeiende aan het zorgen voor personen met dementie. Steeds opnieuw proberen, aftoetsen en bijsturen en vooral creatief te werk gaan.”

Complexe aandoening

“Dementie is een complexe aandoening, die niet alleen de persoon die eraan lijdt, maar ook de naasten diep raakt. Als mantelzorgers spelen we een cruciale rol in het leven van onze geliefden met dementie. Onze zorg en toewijding zijn onschatbaar, maar het is essentieel om te erkennen dat we dit niet alleen kunnen doen. Een dementievriendelijke visie begrijpt de unieke behoeften van zowel de persoon met dementie als van degenen die voor hen zorgen.”

Belangrijke rol

“In een dementievriendelijke gemeente zouden buurtbewoners zich meer kunnen ontfermen over mensen met dementie en ze ondersteunen, net als hun rechtstreekse mantelzorgers. Maar de gemeente kan hier ook een belangrijke rol in spelen, door zijn burgers te motiveren en informeren over dementie. Als iets dementievriendelijk is, is het goed voor iedereen, nu en later. Pak de zorg nu aan voor de zorg van later.”

Inclusieve omgeving

“Een dementievriendelijke gemeente erkent de behoeften en uitdagingen van mensen met dementie en hun verzorgers. Door een inclusieve omgeving te creëren, waarin mensen met dementie zich gesteund en gerespecteerd voelen, bevordert een dementievriendelijke gemeente een gevoel van welzijn en waardigheid voor alle burgers. Dit kan op verschillende manieren, zoals toegankelijkheid van diensten, betrokkenheid van de gemeenschap, veiligheid en welzijn. Door het aanbieden van aangepaste activiteiten en sociale evenementen, moedigt een dementievriendelijke gemeente mensen met dementie aan om actief te blijven en deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Dit draagt bij aan hun fysieke, mentale en emotionele welzijn en vermindert sociaal isolement.”

Essen voorziet in diverse onderdelen

“Essen heeft de titel Dementievriendelijke gemeente en voorziet in diverse onderdelen, zoals Geheugenkoffers | Bibliotheek Essen en de dementievriendelijke visie van onze bibliotheek. Ondersteuning van de gemeente bij Praatcafé Het Noorderlicht. De bereidwilligheid van de handelaars om bekendheid te geven aan familiegroepen en dergelijke. De werking van zorgzame buurten, waarbij extra aandacht is voor thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast is het belangrijk dat een dementievriendelijke gemeente constant in beweging is en mee evolueert met de noden van zijn bewoners. “

Vitaal belang

“Kortom, een dementievriendelijke gemeente is van vitaal belang om een inclusieve, ondersteunende en respectvolle omgeving te creëren voor mensen met dementie en hun verzorgers. Een omgeving waarin zij volledig kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven en een gevoel van welzijn en waardigheid ervaren. Op dat vlak zijn we een weg ingeslagen in Essen, maar hebben we uiteraard ook nog een lange weg te gaan.”

Menselijke ervaring

“Het is van essentieel belang dat onze samenleving inclusief is. Niet alleen voor mensen met dementie, maar voor iedereen die zich niet volledig thuis voelt in onze maatschappij. Als individu ben ik gepassioneerd door de menselijke ervaring, door verhalen en achtergronden van verschillende leefwerelden. Daarom zet ik me persoonlijk graag in voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op waardigheid. Ik ben vastbesloten om er alles aan te doen om ervoor te zorgen, dat mensen met dementie dit gevoel kunnen blijven ervaren.”

NN

Facebook53
Twitter
Follow Me
Tweet