Laatste nieuws:
Bewoners Witzenbergstraat steken alle hulp- en service verlenende mensen een hart onder de riem!1

Bewoners Witzenbergstraat steken alle hulp- en service verlenende mensen een hart onder de riem!

Het Corona-virus zorgt ervoor dat het geen makkelijke tijden zijn, voor niemand. Maar alle mensen die nu moeten werken, in de zorg, postbodes, winkelbediendes, noem maar op, hebben het nog een heel stuk moeilijker!

Hartverwarmend applaus

Allerlei voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen en ondanks dat zitten ze nog in een risicogebied. Maar ze gaan ervoor en verlenen hun diensten met een niet aflatende service en vriendelijkheid. Om al deze mensen, die zich niet in hun huizen kunnen opsluiten en dagelijks de straat op moeten om hun werk te doen, een hart onder de riem te steken, gaven alle bewoners van de Witzenbergstraat ze vanavond een hartverwarmend applaus. Om 20:00 kwam iedereen naar buiten om met het applaus een groot ‘Chapeau, jullie zijn geweldig!’ kenbaar te maken.

Een van de bewoners zorgde voor een zeer treffend stuk muziek, wat nog meer het geweldige karakter van deze hartverwarmende actie onderschreef! Hopelijk volgen er nog meer straten die dit initiatief overnemen, om zo de waardering en het respect voor al deze mensen kenbaar te maken!

Beeldmateriaal: Silke De Backer

NN

Facebook268
Twitter
Follow Me
Tweet