Laatste nieuws:
Antwerpen lage-emissiezone

Antwerpen: lage-emissiezone

Auto’s die veel roet en fijnstof uitstoten, zijn vanaf 1 februari niet meer welkom in de stad Antwerpen.

Antwerpen werkt aan een betere luchtkwaliteit. Daarom voert de stad op 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in. Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten, mogen vanaf dan niet meer rijden in de binnenstad of op linkeroever. Hierdoor zal de luchtkwaliteit verbeteren.

Hoe herken je de LEZ?
De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Op de grens van de LEZ staan slimme camera’s, die de nummerplaat van elk voertuig lezen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Het is de euronorm die bepaalt of een voertuig nog toegelaten is of niet. De euronorm staat meestal vermeld op het inschrijvingsbewijs onder de rubriek ‘milieuklasse’. Deze tabel geeft per brandstoftype weer welke voertuigen nog toegelaten zijn bij de invoering op 1 februari 2017. In 2020 en 2025 verstrengen de normen.

Voertuigen die niet toegelaten zijn en toch de zone inrijden, krijgen een boete. Daarom is het belangrijk dat iedereen tijdig nakijkt of het eigen voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Hoe weet je zeker of je voertuig nog binnen mag in de Antwerpse lage-emissiezone?
Op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ staat een eenvoudige test die je onmiddellijk antwoord geeft. Belgische en Nederlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen automatisch binnen. In sommige gevallen moet een voertuig eerst geregistreerd worden, omdat de stad niet beschikt over alle gegevens. Dit geldt bv. voor buitenlandse voertuigen (behalve Nederlandse) of voertuigen van personen met een handicap die in aanmerking komen voor een vrijstelling. je kan een voertuig registreren via de online applicatie tot 24 uur na het binnenrijden.

Sommige voertuigen zullen nog tijdelijk binnen mogen, mits betaling. Dit geldt bv. voor dieselvoertuigen met euronorm 3/III zonder roetfilter, voertuigen ouder dan 40 jaar en bepaalde professionele voertuigen zoals marktwagens. De betaling moet gebeuren voor het binnenrijden van de zone. Een toelating aanvragen kan via de applicatie.
De meest vervuilende auto’s, zeer oude benzinewagens en oudere dieselwagens, mogen niet meer binnen. Meer informatie over de Antwerpse lage-emissiezone vindt u op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.

JH

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet