Laatste nieuws:
Zware regenval zomer 2018 erkend als ramp

Zware regenval zomer 2018 erkend als ramp

De overvloedige regenval die plaatsvond van 21 mei tot 10 juni 2018 werd door de Vlaamse regering beschouwd als algemene ramp.

Heb jij schade geleden (professioneel of particulier), dan kan je een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid om een financiële tegemoetkoming te krijgen. Je dient deze aanvraag in ten laatste op 31 mei 2019, bij voorkeur via het e-loket van de Vlaamse overheid.

Alle info, de link naar het e-loket alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Info: consulent integrale veiligheid, Kristine Van Bavel, 03 660 25 58 of kristine.vanbavel@brecht.be, Vlaams rampenfonds, 02 553 50 10 of rampenfonds@vlaanderen.be

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet