Laatste nieuws:
Wijziging politieverordening betreffende de maatregelen COVID-19 provincie Antwerpen
Archieffoto ©Noordernieuws.be

Update overleg Antwerpse provinciale crisiscel

Tijdens de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad, deels bijgewoond door gouverneur Cathy Berx, was al snel duidelijk dat bovenop de maatregelen die dit weekend zijn genomen en werden voorbereid, de epidemiologische situatie in de provincie Antwerpen en in de stad en regio Antwerpen in het bijzonder, bijkomende en verscherpte maatregelen noodzakelijk maakt.

De Provinciale Crisiscel, onder leiding van gouverneur Cathy Berx, overlegt daarover in aanwezigheid van de disciplines, aangevuld met experten en vertegenwoordigers van onder andere het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Crisiscentrum Vlaamse Overheid. Zo kan de gouverneur de noodzakelijke, maar grondig afgewogen en overlegde beslissingen nemen. Omwille van de mogelijke impact van de beslissingen zal ook het NCCN aansluiten op het overleg.

Voorlopig moeten we ons beperken tot procesinformatie. Momenteel focussen we ons op:
– Definitieve afbakening van het gebied in provincie Antwerpen, waarop de verscherpte maatregelen van toepassing zijn op basis van gedetailleerd kaartmateriaal met betrekking tot de besmettingen.
– Grondige bespreking van alle noodzakelijke, dringende maatregelen en de handhaving ervan.
– Overzicht van en overleg over en met verschillende sectoren, waarbij grondig gekeken wordt wat de effecten van eventuele maatregelen kunnen zijn op de sector, op stad Antwerpen en daarbuiten.
– Voorbereiding van de communicatiestrategie

Gouverneur Cathy Berx gaf inmiddels ook de opdracht aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om, op basis van artikels 47 en 79 van het Decreet betreffende het Preventieve Gezondheidsbeleid, elke persoon die COVID-positief test het bevel te geven tot stringente thuisisolatie (tijdelijke afzondering door thuisisolatie). Aanvullend moet het Agentschap Zorg en Gezondheid waken over de naleving er van.

Later mag u bijkomende communicatie verwachten over het verdere verloop van het overleg van de Provinciale Crisiscel, alsook informatie over het verder terugschroeven van de –inmiddels verscherpte- federale eerdere versoepelingen rekening houdend met de epidemiologische situatie.

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Noordernieuws

Facebook101
Twitter
Follow Me
Tweet