Uitstel voor verplichte aangepaste sorteerregels

Uitstel voor verplichte aangepaste sorteerregels

Op 1 januari 2024 wijzigen er in Vlaanderen ten gevolge van het nieuwe Materialendecreet van OVAM enkele sorteerregels. Zo zal er geen bioafval (o.a gekookte etensresten enz .. ) meer mogen bij het huisvuil (restafval/grijze container). In principe moet dit dan verplicht bij het GFT (groene container). Brasschaat heeft echter – als één van de weinige Vlaamse gemeenten – bij OVAM uitstel gevraagd op deze sorteerregel en dit om volgende reden.

Hoogwaardige compost

De verplichting om alle bioafval af te voeren via GFT kan op 1 januari 2024 nog niet ingaan in Brasschaat. De sorteerregels van GFT in de parkgemeente zijn al sinds 2015 afwijkend t.o.v. de rest van Vlaanderen. Brasschaat beschikt immers over een eigen composteringsinstallatie in openlucht, gelegen naast het recyclagepark. Afval van (niet-gekookte) groenten en fruit, koffiedik, doppen van noten of vruchten, gras, snoeiwerken, … wordt hier verwerkt tot hoogwaardige compost.

Onvoldoende capaciteit

In de Brasschaatse openluchtinstallatie mogen, volgens de toegekende milieuvergunning, geen bereide etensresten gecomposteerd worden. Daarom mogen de inwoners van Brasschaat dit bioafval niet mee aanbieden via hun groene container. Afvalverwerker IGEAN heeft op korte termijn onvoldoende capaciteit om het vele Brasschaatse GFT-afval over te nemen. Brasschaat en IGEAN vroegen daarom een uitzondering aan bij OVAM voor de binnenkort verplichte sorteerregel rond bioafval. Die formele goedkeuring moet nog volgen. De uitzondering werd gevraagd voor een periode van twee jaar. Die tijd hebben Brasschaat en IGEAN nodig om hun composteringsinstallaties aan te passen. Daarna kunnen de inwoners van de parkgemeente dezelfde sorteerregels als de rest van Vlaanderen hanteren.

Nieuwe uitdaging

“Bioafval uit het restafval halen. Dat is een nieuwe uitdaging, die door OVAM wordt opgelegd. Voorlopig zal in Brasschaat – mits akkoord van OVAM – nog tijdelijk alles bij het oude blijven in afwachting van de capaciteitsuitbreiding van de installaties bij IGEAN”, stelt schepen voor Afvalbeleid Myriam Van Honste.

Andere wijzigingen

Het Materialendecreet van OVAM brengt nog andere wijzigingen met zich mee op gebied van afvalinzameling. In het najaar zullen de Brasschatenaren hier uitgebreid over geïnformeerd worden.

Bron: gemeente Brasschaat
Foto: Pxhere

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!