Laatste nieuws:
Thuis kringlopen in de tuin

Thuis kringlopen in de tuin

Veel mensen worstelen met teveel tuinafval. Dit kunnen we oplossen door de drie vormen van kringlopen toe te passen

Een eerste vorm bestaat uit een aangepaste beplanting en beheer van de tuin. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van traaggroeiende boomsoorten en struiken, lagere bemesting van het gazon, aanleg van een bloemenweide en/of het gebruik van bodembedekkers.
Als tweede mogelijkheid kunnen we ervoor kiezen om het geproduceerde organisch materiaal onmiddellijk te hergebruiken in de tuin. Zo kunnen we gesnipperd hout als mulchmateriaal gebruiken tussen bomen en struiken, houtwallen stapelen met snoeihout of het gras maaien met een mulchmaaier.
Een derde mogelijkheid is thuiscomposteren. Het organisch materiaal uit de tuin en de keuken wordt dan ter plaatse verwerkt en gebruikt als compost.

Het uitgangspunt van thuiscomposteren is eenvoudig: je houdt het organisch afval apart en laat het door compostwormen en andere afbraakorganismen verwerken tot compost die je in je eigen tuin kunt gebruiken. Het volstaat om zo nu en dan het materiaal om te woelen om het te beluchten; de natuur doet de rest.

Voor een grote tuin zijn een composthoop en/of enkele compostbakken het meest geschikt. Voor kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval kan je best een compostvat gebruiken.

Kies het systeem dat het best bij jou past en ga aan de slag. Op die manier maak je een bodemverbeteraar van uitstekende kwaliteit die je zelf kunt gebruiken in de tuin, zonder dat het jaarlijks veel geld hoeft te kosten.

Indien je deze drie vormen in één of andere vorm toepast in jouw eigen tuin zal je zien dat het tuinafval drastisch vermindert.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet