Laatste nieuws:
Openbaar onderzoek ter voorbereiding rioleringswerken

Openbaar onderzoek ter voorbereiding rioleringswerken

De gemeente Kalmthout gaat in de Kastanjedreef, de Duinzichtlei en de Nieuwe Dreef rioleringen aanleggen. Het ontwerp hiervan is bijna afgerond.

Verschillende delen van de straat zijn nog niet volledig opgenomen in het openbaar domein. Om het rioleringsdossier te kunnen uitvoeren is het nodig dat de volledige wegbedding openbaar domein is. Daarom starten wij de procedure op voor de nieuwe rooilijnplannen en de grondverwerving. Die procedure begint met een openbaar onderzoek.

Als de rooilijnplannen zijn goedgekeurd en alle nodige gronden tot het openbaar domein behoren, kan de bouwvergunning worden aangevraagd en wordt de procedure opgestart om een aannemer aan te stellen. Ongeveer 3 maanden later kan de aannemer de werken dan starten. In de praktijk zal dat ten vroegste in de zomer van 2020 zijn.

De aanvraag kan – tot sluiting van het openbaar onderzoek 05/09/2019 – worden ingekeken op de dienst Openbare Werken van de gemeente Kalmthout, Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout.

Indien je bezwaren of opmerkingen wil indienen, kan dit bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kalmthout, Kerkeneind 13 te Kalmthout.

INFO: openbare.werken@kalmthout.be, 03 620 22 40

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook20
Twitter
Follow Me
Tweet