Laatste nieuws:
Blauwalgen aangetroffen in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Mogelijk toxische blauwalgen op kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Op 23/7 en 24/7 werd er op verschillende locaties in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten blauwalgengroei waargenomen. Om na te gaan of het om een bloei van potentieel toxische blauwalgen gaat, wordt er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verder onderzoek gevoerd. Volgens de VMM is de kans groot dat de blauwalgen toxisch zijn, de resultaten van het onderzoek zijn echter nog niet gekend.

In afwachting van de resultaten van de metingen roepen we daarom op om voorzichtig te zijn! Blauwalgen zijn giftig en kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken bij contact of inname. Vermijd dus alle contact met blauwalgen:
-Laat kinderen niet aan de waterrand spelen
-Vermijd alle waterrecreatie nabij drijflagen van blauwalgen
-Houd je huisdieren weg van water met blauwalgen
-Gebruik nooit water met blauwalgen
-Bij huidcontact zo vlug mogelijk douchen of afspoelen
-Consulteer je arts bij huidirritatie of misselijkheid

Meer informatie volgt later.

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook328
Twitter
Follow Me
Tweet