Laatste nieuws:
Kapellen maait bermen

Kapellen maait bermen

De bermen in Kapellen worden binnenkort gemaaid door de firma Willems nv. Dat kost de gemeente € 28.148,96 inclusief btw. In het kader van ecologisch bermbeheer wordt de eerste maaibeurt uitgevoerd tussen 15 juni en 5 juli. De tweede maaibeurt moet uitgevoerd worden in de periode tussen 15 september en 5 oktober.

Er werden tien aannemers uitgenodigd voor deze opdracht, die twee maal stilzwijgend kan verlengd worden. Uit de zes ingediende biedingen kwam de firma Willems nv naar voor als de meeste voordelige, regelmatige bieder.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook48
Twitter
Follow Me
Tweet