Laatste nieuws:
Kalmthoutenaar Johan Cassimon op Open Vld-lijst Vlaams Parlement

Kalmthoutenaar Johan Cassimon op Open Vld-lijst Vlaams Parlement

Johan Cassimon (30) staat op de 22ste plaats van de Antwerpse Open Vld-lijst voor het Vlaams Parlement. Hij is een jonge vader van twee dochtertjes, woont in Kalmthout en werkt als economist. Enkele jaren geleden blies hij met enkele vrienden de Kalmthoutse Open Vld-afdeling nieuw leven in. Nu komt hij ook op voor Vlaanderen.

Johan Cassimon: “Ik denk dat het belangrijk is dat onze contreien op het Vlaamse niveau politiek vertegenwoordigd worden. Dat is 1 van de redenen waarom ik me hiervoor engageer. Daarnaast hebben veel van de thema’s waar ik mij lokaal mee bezig houd, ook op Vlaams niveau van doen. Denk maar aan ruimtelijke ordening, burgerparticipatie of cultuur. Als oud-voorzitter van het jeugdhuis ligt ook het jeugdbeleid mij nauw aan het hart.”

“Daarnaast zie ik dat de liberale denkwijze vandaag meer en meer onder druk staat, ook in Vlaanderen. Open Vld is een positieve, open partij die mensen kansen wil geven om vooruit te gaan. En dat is de kern van het liberalisme, iedereen de vrijheid en de kansen geven om zelf hun leven te bepalen. Vandaag de dag lijkt het alsof de belangen van bepaalde groepen primeren op de belangen van iedere burger. Exclusieve voordelen halen het van inclusief beleid. Daarom steun ik heel graag de lijst van Bart Somers, Sihame El Kaouakibi en Willem-Frederik Schiltz met hun all-in verhaal.”

JC

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet