Laatste nieuws:
Bereid je voor op zeer krachtige wind

Bereid je voor op zeer krachtige wind

Je vernam het misschien reeds via de media: op 22 februari vanaf 15:00 tot 23 februari 01:00 wordt code geel voor wind afgekondigd, tussen 19:00 en 23:00 wordt momenteel zelfs code oranje voor wind voorspeld in de provincie Antwerpen. We kunnen in onze provincie windsnelheden van meer dan 100 km/u verwachten (bron: KMI www.meteo.be). Boodschap nummer één bij zulke weersomstandigheden: blijf best binnen. Begeef je enkel naar buiten als het echt niet anders kan. Laat kinderen niet buiten spelen. Jouw veiligheid en de veiligheid van jouw naasten zijn immers prioritair.

1722 geactiveerd

Heb je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig voor schade door de wind, maar is er niemand (mogelijk) in gevaar?
• Vraag bij voorkeur brandweerhulp via het e-loket op www.1722.be.
• Of bel het nummer 1722.

Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. Indien je jouw vraag tot brandweerbijstand hebt doorgegeven, wees dan geduldig. De hulpdiensten krijgen bij zeer krachtige wind veel meldingen binnen en kunnen uiteraard niet overal tegelijk zijn. Bel niet opnieuw (of naar een andere dienst), want dan dreigt jouw melding dubbel geregistreerd te worden en wordt de wachttijd nog langer. Als je schade hebt, maar er geen brandweerhulp nodig is, gebruik dan het e-loket (of het nummer 1722) NIET. Contacteer in dat geval een vakman of herstel de schade zelf. Gebruik het e-loket bijvoorbeeld NIET voor een omgevallen boom in de tuin, schade aan jouw tuinhuis, hagelschade aan je voertuig of een stroompanne.

Wat kan je vooraf zelf doen?

Wil je weten welke maatregelen je zelf kan nemen om schade bij krachtige wind zoveel mogelijk te voorkomen? Check dan de website van het Nationaal Crisiscentrum. Op deze site kan je ook tips en richtlijnen voor andere risico’s (bijvoorbeeld wateroverlast) terugvinden.

In huis

• Controleer ruim op voorhand en regelmatig of alle dakpannen en dakgoten nog stevig vastzitten. Reinig je dakgoten jaarlijks.
• Laat regelmatig jouw schoorsteen nakijken (risico op instorting).
• Zorg ervoor dat alle ramen en deuren dicht zijn, en doe de voor- en achterdeur voor de zekerheid op slot.
• Zorg ervoor dat je huisdieren binnen zijn.
• Rol de rolluiken op. Laat ze zeker niet halverwege staan. Het is geen goed idee om bij krachtige wind voor het raam te gaan staan. Je weet nooit wat er door de lucht kan vliegen.
• Begint het te bliksemen? Zet elektronische apparaten uit en trek alle stekkers uit voorzorg uit het stopcontact.
• Is er een afvalophaling? Zet je afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.
• Heb je niets gepland? Ga dan niet naar buiten en blijf veilig binnen. Probeer al je boodschappen op voorhand in huis te halen.

In de tuin

• Berg losse bloempotten, bankjes, … veilig op.
• Zijn er bepaalde zaken vastgemaakt aan de grond? Kijk dan zeker na of het nog goed vastzit.
• Heb je een poortje en/of deurtje aan de garage of het tuinhuis? Doe dat dan op slot, zodat het zeker niet kan openklappen.

Moet je je tijdens het noodweer toch verplaatsen?

• Blijf weg uit parken en bossen.
• Vermijd bouwwerven.
• Parkeer je wagen niet in de nabijheid van bomen.
• Hou voldoende afstand en probeer bruusk remmen te vermijden.
• Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door een bos. Rijd niet op wegen die onder water staan.
• Is het zicht beperkt ? Zet dan – ook overdag – meteen je dimlichten aan.
• Is er bliksem? Schuil nooit onder een boom. Blijf uit de buurt van metalen constructies.
• Houd het stuur steeds met twee handen vast, en al zeker wanneer je iemand voorbij wil steken.

Lokale maatregelen

Het is mogelijk dat jouw stad/gemeente lokale maatregelen heeft afgekondigd (bv. het afsluiten van bepaalde (natuur)gebieden). Check de communicatiekanalen van jouw stad of gemeente voor meer info.

Schade na de krachtige wind?

• Hou het steeds veilig: kruip niet zelf op je dak. Dakwerkers (of de brandweer bij hoogdringendheid) kunnen het nodige doen om ergere schade te voorkomen.
• Raak geen losgekomen kabels of leidingen aan. Deze kunnen onder spanning staan.
• Laat takken knippen of bomen omhakken die dreigen te vallen.
• Neem steeds foto’s van de opgelopen schade vooraleer je start met de herstellingswerken. Beschrijf de schade zo gedetailleerd mogelijk.
• Hou de facturen van de gemaakte kosten goed bij. Niet-dringende uitgaven kan je best pas maken na goedkeuring door je verzekeraar.
• Neem ook steeds contact op met je verzekeraar om na te gaan of de schade kan teruggevorderd worden. Vraag volgende attesten:
o Een attest van niet-tussenkomst als je verzekering niet tussenkomt in de schade.
o Een attest van tussenkomst als je verzekering wel tussenkomt.

Meer info: Volg de weersvoorspellingen via www.meteo.be.

Bron: Federale Dienst Noodplanning Gouverneur Antwerpen
Foto: Pixabay

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet