Wuustwezel investeert verder in duurzaam vervoer

Wuustwezel investeert verder in duurzaam vervoer

Wuustwezel nam begin dit jaar drie nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas in gebruik. Dit brengt het totaal op vijf. De aankoop kadert in het energie- en klimaatactieplan dat maart 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Deze investering is opnieuw een belangrijke stap naar een klimaatneutrale gemeente in 2020.

Rijden met vijf aardgasvoertuigen

In 2015 werden door de gemeente reeds twee nieuwe CNG-voertuigen aangekocht. Nu waren opnieuw drie voertuigen uit het wagenpark aan vervanging toe. Omdat Wuustwezel kiest voor een duurzame vloot, ging de gemeente op zoek naar een alternatief voor fossiele brandstoffen. Het wagenpark bestaat nu uit twee CNG-voertuigen van het type Opel Combo Tour en drie CNG-voertuigen van het type Volkswagen Caddy, allen om lichte vracht te vervoeren.

CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. Het gemeentebestuur is overtuigd van de ecologische en financiële voordelen van CNG. De aankoopprijs van de voertuigen is vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Daarbij is er 95 % minder uitstoot van fijn stof en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine. Rijden op aardgas biedt een besparing van 30 tot 50 % op de brandstofkosten en dit gedurende de levensduur van de wagens.

Gemeentepersoneel op de elektrische fiets

De voorbije jaren kocht de gemeente ook vijf elektrische fietsen. Ze worden door het gemeentepersoneel gebruikt voor verplaatsingen binnen de gemeente. Zo trappen we allemaal mee richting minder CO2-uitstoot. Ook de aanschaf van de elektrische fietsen sluit perfect aan op het beleid van de gemeente dat staat voor een leefbaardere, gezondere en schone leefomgeving met minder energiegebruik, minder fossiele energie, meer groene energie, meer natuur en meer lokale initiatieven om duurzame ontwikkeling te versnellen. Tegen 2020 wil Wuustwezel klimaatneutraal zijn.

Samen naar duurzame mobiliteit

De gemeente wenst ook de inwoners van Wuustwezel te stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen. Naast de jaarlijkse deelname aan de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, investeert Wuustwezel momenteel in het plaatsen van fietsenstallingen in de buurt van handelscentra en gemeentelijke infrastructuur. Zo werden er reeds fietsenrekken gezet in de Kloosterstraat, de sporthal Eikendreef, de nieuwe wijk Achter d’Hoven en staan er nog fietsenstallingen gepland voor onder meer de nieuwe bushaltes aan de Kampweg en de Dorpsstraat.

Meer info

Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37 – duurzaam@wuustwezel.be

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook24
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!