Laatste nieuws:
Opgelet met knoopcelbatterijen

Opgelet met knoopcelbatterijen

Weet u in hoeveel apparaten er bij u thuis knoopcellen zitten? Ga het eens na, misschien bent u wel verbaasd!

Wat zijn knoopcelbatterijen?

Knoopcellen of knoopcelbatterijen zijn kleine batterijen niet groter dan een munt, die in allerlei apparaten worden gebruikt, zoals afstandsbedieningen, spelletjes en speelgoed, thermometers en wenskaarten. Soms kan het batterijvakje gemakkelijk worden geopend, zodat de knoopcel kan worden vervangen. Maar voor kinderen kan dat juist gevaar opleveren. En dat gevaar valt echt niet te onderschatten! Bij inslikken zijn de risico’s voor kinderen namelijk groot. Knoopcellen kunnen ernstige schade toebrengen aan inwendige organen, soms met fatale gevolgen in enkele uren.

Wat zijn de risico’s?

Bij inslikken komt de batterij in contact met speeksel. Er treedt dan een chemische reactie op die interne brandwonden kan veroorzaken. Soms zijn de verwondingen zo ernstig, dat het kind eraan kan overlijden. Lithium-ionknoopcellen zijn het gevaarlijkst.

Wat zijn de symptomen?

Een ingeslikte knoopcel veroorzaakt niet meteen duidelijke symptomen. Soms merkt u dat het kind zich in iets verslikt heeft, pijn op de borst heeft, begint te hoesten, moeite krijgt met ademhalen, via de neus, mond of ontlasting bloed verliest, of koorts krijgt. Vermoedt u dat het een knoopcel heeft ingeslikt, ga er dan onmiddellijk mee naar de eerste hulp in het ziekenhuis.

Hoe kunt u voorkomen dat een kind een batterij inslikt?

-Hou knoopcellen en spullen die risico opleveren buiten het bereik van kinderen.
-Zorg dat kinderen niet bij knoopcellen in open verpakkingen kunnen.
-Controleer of apparaten met knoopcellen niet gemakkelijk te openen zijn.
-Laat gebruikte knoopcellen niet rondslingeren. Ook lege knoopcellen zijn gevaarlijk.

Wat moet u doen als u weet of vermoed dat een kind een knoopcel heeft ingeslikt?

-Ga er meteen mee naar de afdeling eerste hulp van het ziekenhuis
-Laat het kind niet eten of drinken
-Probeer het ook niet te laten braken.
-Neem de oorspronkelijke verpakking van de knoopcel of het toestel waar de knoopcel in zat, mee naar het ziekenhuis. Dat helpt de arts te bepalen om welk type batterij het gaat en wat de chemische samenstelling is.

Bron: Economie.fgov.be, 25 november 2019
Foto: Pixabay

Facebook40
Twitter
Follow Me
Tweet