Laatste nieuws:
3x meer afwezigen sinds afschaffing ziektebriefje

3x meer afwezigen sinds afschaffing ziektebriefje

De afschaffing eind 2022 van het ziektebriefje voor één dag had heel wat voeten in de aarde. Gingen werknemers hier niet van profiteren en zich massaal “ziek” melden? Een recente analyse van Securex zorgt alvast voor opvallende resultaten.


Vrijstelling onder voorwaarden

Sinds 28 november 2022 ben je als werknemer niet langer verplicht om een ziektebriefje voor te leggen aan je baas wanneer je één dag afwezig bent wegens ziekte of ongeval. Je kunt je dus m.a.w. zonder doktersbezoek ziek melden op het werk. Hou er evenwel rekening mee dat je zo snel mogelijk je baas hiervan op de hoogte moet brengen én dat je alsnog een controlearts op bezoek kunt krijgen.

Deze vrijstelling geldt trouwens alleen voor personeel dat werkt in een bedrijf met meer dan 50 werknemers. Werk je in een bedrijf met minder dan 50 werknemers, dan ben je wel nog steeds verplicht om een ziektebriefje voor te leggen.

Let wel: je kunt als werknemer niet oneindig gebruikmaken van deze regeling. Deze vrijstelling kun je maximaal 3 keer per jaar inroepen, ook wanneer je het gebruikt voor de eerste dag van een langere afwezigheidsperiode.

Recente cijfers

Bij de introductie van de vrijstelling eind 2022 waren er nogal wat gemengde reacties. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag mag de werkdruk bij dokters dan wel doen afnemen, er werd – vooral door werkgevers – gevreesd dat bepaalde werknemers deze vrijstelling zouden kunnen misbruiken om bijvoorbeeld een baaldag te nemen of om te recupereren na een feestje of weekendje weg.

In het eerste kwartaal van 2023 leken de cijfers volgens een onderzoek van Acerta nochtans de goede kant uit te gaan: toen nam het kort ziekteverzuim in Belgische bedrijven met 5% af in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Wel viel op dat er in die periode meer mensen exact 1 dag afwezig waren. Toeval of niet?

Een recente analyse door Securex zorgt nu voor nieuwe resultaten. En wat blijkt: bij bedrijven met meer dan 50 werknemers (die dus gebruik kunnen maken van de vrijstelling) stijgt het aantal eendaagse afwezigheden met bijna de helft (44,2%). Dit terwijl het bij bedrijven met minder dan 50 werknemers met slechts 15% stijgt. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag heeft dus wel degelijk een effect op het ziekteverzuim.

Sceptici van de vrijstelling zien hierin het bewijs dat de regeling mogelijk misbruik in de hand werkt. Voorstanders van de regeling beroepen zich dan weer op het feit dat werknemers vaak na hun eendaagse afwezigheid meteen weer aan het werk gaan, terwijl een ziektebriefje iemand meestal een paar dagen thuis houdt.

Bron: Jobat.be
Foto: PixaBay

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet