Laatste nieuws:
Zware Ontgoocheling voor GroenRand

Zware ontgoocheling voor GroenRand

Nu biodiversiteit in snel tempo afneemt en de aarde uitgeput raakt, is actie om de natuur te behouden en te herstellen hard nodig! Daarom heeft de Verenigde Naties 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Deze dag is in het leven geroepen om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Het thema dit jaar is “building a shared future for all life”.

Alles hangt met elkaar samen

Plant, dier, bacterie, schimmel, veel organismen hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. Milieuvervuiling, versnippering van onze natuur maar ook in toenemende droogte zet de biodiversiteit zwaar onder druk. Het is trouwens niet zozeer een stijging van de gemiddelde temperatuur die plant- en diersoorten de das omdoet, maar vooral de toename van weersextremen. De ene keer een kurkdroge en hete zomer, de andere keer overstroomt het leefgebied door felle regenval. Alles hangt met elkaar samen en de verschillende soorten houden elkaar in evenwicht.

GroenRand vraagt dit jaar aandacht voor de droogteproblematiek

Het is droog tot uiterst droog in Vlaanderen, en dat zo vroeg op het jaar. Vorige maand was droger dan normaal, waarbij de bekkens van de Boven-Schelde, Dender en Demer zich als droogste regio’s aftekenden, dat kon je o.a. lezen in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Er viel té weinig neerslag in maart en de tweede helft van april

Het gemiddelde neerslagtotaal, vorige maand gemeten in Ukkel is 28,4 liter per vierkante meter en veel lager dan het normale neerslagtotaal van 46,7 liter. Het grondwaterpeil staat na de winter, rond eind maart, normaal op zijn hoogste punt en daalt dan tot eind september, maar nu gaat het veel sneller dan normaal. Uit de cijfers blijkt dat momenteel 67 procent van de meetpunten in Vlaanderen een lagere grondwaterstand heeft, 30 procent van de meetpunten heeft een normale grondwaterstand en 25 procent heeft zelfs een zeer lage grondwaterstand. Jaren met extreme droogte komen bij een veranderend klimaat bijna drie keer zo vaak voor.

Bleu Deal

Minister Demir wijst op de Blue Deal die sinds 2020 op het terrein uitgevoerd wordt. Het plan heeft de bedoeling om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte en waterschaarste. Met de hulp van de Europese relancemiddelen beoogt de Blue Deal een robuust watersysteem zodat er ook de volgende decennia nog voldoende water is voor gezinnen, natuur, industrie en landbouw. GroenRand wil rond robuuste natuur en watersystemen gebiedsgerichte coalities stimuleren.

Antitankgracht en Vallei Groot Schijn zijn niet geselecteerd voor een Lokale Gebiedsdeal Droogte

De internationale dag van de biodiversiteit wordt voor GroenRand een dag in mineur. Het Regionaal Landschap de Voorkempen diende rond de Antitankgracht en de vallei Groot Schijn twee interesseformulieren in. Er werd een aanvraag gedaan voor een subsidie ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte’. De Vlaamse overheid was opzoek naar maximaal 10 gebiedscoalities rond ruimtelijke uitvoeringsprocessen die zich kandidaatstellen voor een Lokale Gebiedsdeal Droogte. Eenmaal een coalitie geselecteerd is, kan ze een subsidie aanvragen van minimaal 1.000.000 euro en maximaal 2.000.000 euro voor een portfolio van lokale projecten die bijdragen aan de realisatie van Blue Deal doelstellingen en de veerkracht en klimaatrobuustheid van het watersysteem vergroten. GroenRand is zwaar ontgoocheld dat deze aanvragen niet geselecteerd werden.

Als drager van het landschap vormen deze 2 netwerken de groenblauwe ruggengraat van de Voorkempen zodat bestaande bossen en natuurgebieden met elkaar verbonden, en waar mogelijk, ook uitgebreid kunnen worden. GroenRand vindt het daarom onbegrijpelijk dat de twee projecten niet aanmerking komen voor het bekomen van subsidies. Er werd gezocht naar maatregelen om te voorzien in de opslag van CO2-emissies in natuurlijke systemen, een zogenaamde klimaatgordel. Hierbij denkt men aan strategieën rond koolstofopslag, netwerkversterking, vernatting en waterberging en bevorderen van de infiltratie. Deze call past volledig binnen de Blue Deal waarbij de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier wil aanpakken. Met deze Lokale Gebiedsdeals Droogte zou de Vlaamse overheid het project een financiële ondersteuning kunnen geven om het watersysteem van de Antitankgracht en de vallei Groot Schijn te versterken​ via lokale realisaties. Dit initiatief zou tot doel hebben gehad om samenwerking, gebiedskennis en geïntegreerde visievorming te stimuleren rond ruimtelijke verwevenheid tussen water en natuur. Natuurgebaseerde oplossingen voor een robuust en veerkrachtig watersysteem of groenblauwe netwerken staan hoog op het programma. GroenRand begrijpt dus niet waarom ze naast de prijzen vallen!

DW

Foto: DW

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet