Zorgbedrijf Brasschaat sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgbedrijf Brasschaat sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Antwerpen

Vandaag ondertekenden Zorgbedrijf Brasschaat en Zorgbedrijf Antwerpen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van zes jaar voor de uitbating van het woonzorgcentrum Vesalius, het dagverzorgingscentrum en de assistentiewoningen Balderhof. Beide partijen blikken tevreden terug op de eerdere samenwerking van de voorbije 7 jaar. In die periode werd het aanvankelijk financieel tekort omgevormd tot een positief resultaat, stegen de kwaliteitscijfers en verbeterde de bewoners- en medewerkerstevredenheid. Beide partijen hebben de ambitie om de volgende zes jaar deze resultaten nog verder te optimaliseren.

Nieuw is dat Zorgbedrijf Antwerpen met de samenwerkingsovereenkomst ook meteen de opdracht krijgt voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum voor 140 bewoners en een dagverzorgingscentrum voor 15 personen op de Sint-Jozefsite aan de Van Hemelrijcklei 90 (inclusief bijhorende parking en buitenaanleg). Over vijf jaar wordt het nieuwe woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum in principe in gebruik genomen. Tot zo lang verandert er niets voor de huidige bewoners en medewerkers van het Vesaliusgebouw.

Optimalisatieplan

Eerder dit voorjaar verkocht Zorgbedrijf Brasschaat het bestaande Vesaliusgebouw aan AZ Klina dat door zijn groei al jaren aan uitbreiding toe is. De site van het Vesaliusgebouw – pal naast het ziekenhuis – biedt daarop het perfecte antwoord. De aankoop van de Vesaliussite geeft AZ Klina de mogelijkheid om zijn rol als hét referentieziekenhuis in het Noorden van Antwerpen en de Noorderkempen ten volle verder waar te maken en te versterken. Met de toekomstige realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum op de Sint-Jozefsite is nu ook de daadwerkelijke start gegeven voor het ‘Masterplan Zorgdriehoek’ in Brasschaat. Dat is een optimalisatieplan voor de sites van AZ Klina, Vesalius, OLO-Rotonde, Sint Jozef en de verschillende maatschappelijk belangrijke activiteiten die er plaatsvinden.

Stevige onderhandelingsronde

“Ik blik tevreden terug op de samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen de voorbije zeven jaar”, aldus Erwin Callens, voorzitter Zorgbedrijf Brasschaat. “Dat Zorgbedrijf Antwerpen na een stevige onderhandelingsronde opnieuw als beste partij uit de bus komt, bewijst dat het kwaliteit levert en een betrouwbare en loyale partner is. Ik kijk er dan ook naar uit om samen de doorstart te maken. Daarnaast ben ik fier dat de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Vesalius nu ook uit de startblokken kan schieten. Ik ben er ook van overtuigd dat dit nog maar het begin is van een sterke toekomstige samenwerking tussen alle spelers van de zorgdriehoek: Zorgbedrijf Brasschaat, AZ Klina, het lokaal dienstencentrum, de assistentiewoningen van Prins Kavelhof, het Sterrenhuis van OLO-Rotonde en kinderopvang. Ik ben bovendien opgelucht dat de onzekerheid voor het personeel van de baan is en wil van de gelegenheid gebruik maken om zeker ook hen te bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens de voorbije coronaperiode.”

Foto: Vesalius Brasschaat ©MLH

MLH

Facebook20
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken