Laatste nieuws:
Ziektes en aantastingen in bomen

Ziektes en aantastingen in bomen

Bomen zijn levende organismen. Net als alle andere levende organismen kunnen ze last krijgen van ziektes en aantastingen. Aantastingen zijn soms onschuldig, maar kunnen bomen ook flinke schade toebrengen. Het is daarom erg belangrijk om hier alert op te zijn. Maar hoe merk je dat je boom een ziekte of aantasting heeft? En waarom is het eigenlijk zo belangrijk om hier iets mee te doen?

Wat zijn bomenziektes en aantastingen?

Alles wat in of op een boom leeft wat niet boomeigen is, noemen we een aantasting. Aantastingen zijn niet per definitie een probleem. Sterker nog, in veel gevallen leven boom en aantasting in perfecte symbiose. Veel paddenstoelen gebruiken bomen bijvoorbeeld als voedselbron, omdat ze zelf geen fotosynthese kunnen toepassen. Andersom gebruikt de boom de paddenstoel voor het vergroten van hun opneembaar vermogen via het netwerk van de schimmels. Een harmonieuze samenwerking dus. Er zijn echter ook een heleboel aantastingen die lak hebben aan deze samenwerking. Hun enige doel is om zoveel mogelijk uit de boom te halen, zonder daar iets voor terug te doen. Hetzelfde geldt voor veel ziektes. In dat geval kan de boom in gevaar komen. De bomenziekte of aantasting verzwakt de boom en maakt hem vatbaar voor andere ziektes en aantastingen. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de boom dermate verzwakt dat hij sterft of omvalt.

Ziektes en aantastingen in bomen

Een bomenziekte of aantasting herkennen

Er zijn enorm veel verschillende ziektes of aantastingen die ieder andere effecten hebben op een boom. Het is dus niet makkelijk om eenduidig antwoord te geven op de vraag: hoe herken ik een ziekte of aantasting? Toch zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten. Paddenstoelen of (zichtbare) schimmels zijn bijvoorbeeld altijd reden om verder onderzoek te doen. Ook de bladbezetting zegt veel over de staat van de boom. Is de boom begin september al helemaal kaal? Of is de bladbezetting sowieso flink afgenomen? Neem dan contact op met een expert. Tot slot is de schors een belangrijke indicator: brokkelt deze af of verschijnen er vlekken op de bast? Ook dat is reden om op onderzoek uit te gaan.

Ziektes en aantastingen in bomen

Grijp direct in

Als je een ziekte of aantasting op je boom vermoedt, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen. Bij ziekte of (agressieve) aantasting is de boom soms niet meer te redden, maar door tijdig inzicht te krijgen in de ernst van de aantasting of ziekte kan erger worden voorkomen. Ook niet onbelangrijk: als de boom door verzwakking omwaait bovenop de auto van je buurman, ben je mogelijk niet verzekerd als de verzekeraar beargumenteerd dat je had kunnen weten dat de boom een gevaar vormde. Grote boombeheerders en eigenaren van bomen laten daarom regelmatig boomveiligheidscontroles uitvoeren. Dit is een soort autokeuring, maar dan voor bomen. Met een dergelijke controle krijg je tijdig zicht op de staat van je boom, voldoe je aan de algemene zorgplicht én kun je je verzekeraar laten zien of je ergens wel of niet vanaf kon weten.

Bron en foto’s: Tuindingen.nl

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet