Laatste nieuws:
zelfmoordlijn-zoekt-collega-vrijwilligers

Zelfmoordlijn zoekt collega-vrijwilligers

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is een vzw met als doel zelfdoding te voorkomen. Sinds 2013 is zelfmoord1813.be dé centrale plek waar je informatie en hulp vindt. Het Centrum is op zoek naar vrijwilligers. Een vrijwilliger uit Kalmthout vertelt over het werk en het engagement.

Vrijwilligers vormen de motor van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Zij beantwoorden 24 op 24 uur crisisoproepen aan de Zelfmoordlijn 1813. De vaste medewerkers van het centrum  ondersteunen hen daarbij. De vrijwilliger die getuigt blijft anoniem, net als alle andere vrijwilligers.

Hoe werd je vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn?

“Ik heb vaak en lang nagedacht over dood en leven, over verschillende manieren waarop mensen sterven. De vraag “Waarom kiezen mensen ervoor om uit het leven te stappen?” blijf ik een heel interessant thema vinden. Intussen ben ik ongeveer tien jaar vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn.”

Wat is de voornaamste reden dat je het doet?

“Ik heb het gevoel dat ik iets kan betekenen voor de mensen die bellen. Door te praten, komen ze vaak tot andere inzichten. Samen zoeken we bijvoorbeeld naar wat er nog wél is en proberen we niet enkel te focussen op wat allemaal weg is. Daarnaast bestaat er nog altijd een groot taboe rond zelfdoding. Dat wil ik mee helpen doorbreken.”

Moet je bepaalde voorkennis hebben als vrijwilliger?

“Neen. Het CPZ voorziet zelf in een opleiding. Daar leer je om bellers volgens een soort vast stramien door het gesprek te leiden. Vrijwilligers zijn er ook van alle leeftijden en opleidingsniveaus. Je moet wel heel goed kunnen luisteren, je kunnen inleven, respect hebben voor iedere situatie en beller… Dàt kan je niet leren. En je hebt tijd en ruimte nodig. Niet enkel in uren en een kantoortje, maar in je leven en in je hoofd. Als je oproepen beantwoordt, doe je in die periode enkel dat. Geen kinderen in huis, geen bezoek… Je moet er helemaal kunnen zijn voor je bellers.”

Is het mentaal belastend om vrijwilliger te zijn?

“In het begin kan het zeker belastend zijn. Maar de medewerkers van het CPZ staan dag en nacht klaar om je te helpen en om naar je te luisteren. Je bepaalt ook zelf wanneer je werkt, maar wel een vooraf afgesproken aantal uren. Als het even te veel is, kan je dat gerust aangeven. Sommige gesprekken zijn best wel heftig. Maar je traint jezelf en je wordt opgeleid om die gesprekken te leren loslaten. Dat is de enige manier om het vol te houden.”

Waarom raad je anderen aan zich aan te melden als vrijwilliger?

“De keuze moet vooral uit jezelf komen. Ik heb veel aan de grote dankbaarheid van bellers na gesprekken. En de vormingen en de ondersteuning van de staf zijn een persoonlijke verrijking. Je bouwt ook fijne vriendschappen en contacten op met de andere vrijwilligers. En weet je: ik heb beter leren relativeren in het leven. Ik ben meer dankbaar om kleine dingen. Alles wat je hebt, is niet zomaar vanzelfsprekend.”

Beantwoord jij de Zelfmoordlijn 1813 (telefoon, chat of e-mail)?

Wil jij een luisterend oor bieden aan wie er écht één nodig heeft? Ben je bereid om oproepen te beantwoorden van mensen met zelfdodingsgedachten en hun omgeving via telefoon, chat of e-mail? Je hebt geen vooropleiding nodig. In een basisopleiding ontwikkel je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes. Meer info op www.preventiezelfdoding.be/#vrijwilligers
Bron en foto: gemeente Kalmthout

JV

Facebook7
Facebook
Twitter
Visit Us