Laatste nieuws:
Zandwolk Scham gemeente vraagt bijkomende analyse

Zandwolk Scham: gemeente vraagt bijkomende analyse

Eind juni veroorzaakte een tulpenboer een grote stofwolk bij het rooien van bloembollen aan het Scham. Het opwaaiende zand sloeg neer op naburige huizen en tuinen. Buurtbewoners vermoeden dat er hierbij ook bepaalde chemicaliën zijn vrijgekomen.

Eerste analyses
Op vraag van het gemeentebestuur, dat in deze zaak een coördinerende rol opneemt, verzamelde het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) onderzoeksstalen van het neergevallen zand. Afgelopen dinsdag 18 juli 2017 werden de eerste resultaten van de zandwolk besproken. Het rapport bracht onvoldoende duidelijkheid over het afronden van het onderzoek en het formuleren van een eindconclusie inzake gezondheid.

Bijkomend onderzoek
Om alle gezondheidsrisico’s uit te sluiten, laat het gemeentebestuur bijkomende bodemstalen nemen. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) zal aanstaande maandag 24 juli een tweede bemonstering uitvoeren ter hoogte van de blote grond en/of groentetuin (indien geen blote grond aanwezig) in twee tuinen. De betrokken eigenaars zijn verwittigd. Wat het PIH meer in detail wil onderzoeken, zijn de parameters die verwijzen naar het sproeischema van de teler én die bij de eerste staalname van de akker al werden aangetroffen.

De analyses zullen worden uitgevoerd door hetzelfde labo. Het PIH zal het eindverslag, afhankelijk van de analysetermijn, zo vlug als mogelijk overmaken aan de gemeente Essen. Uiterlijk 15 augustus wordt meer zicht op de bijkomende onderzoeksresultaten verwacht.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook7
Facebook
Twitter
Visit Us