Laatste nieuws:
Wuustwezel ontvangt erelint voor lokale cultuurbeleving

Wuustwezel ontvangt erelint voor lokale cultuurbeleving

Wuustwezel mocht in het Vlaams parlement, samen met tien andere gemeenten, felicitaties en een erelint in ontvangst nemen van minister van Cultuur Sven Gatz. Aanleiding was de grootschalige burgerbevraging CultuurContentement waarbij onze gemeente actief op zoek ging naar feedback over het vrijetijds- en cultuurbeleid. 82 percent van de Wuustwezelnaars blijkt tevreden over ons vrijetijds- en cultuuraanbod!

Steden en gemeenten moeten zorgen voor meer begeleiding en minder regulitis, beter communiceren over cultuur, meer betaalbare infrastructuur voorzien en meer durven experimenteren op cultureel vlak. Dat zijn in een notendop de belangrijkste conclusies van de burgerbevraging CultuurContentement. Daarin gaven ruim 5500 burgers hun mening over de kwaliteit van het culturele aanbod in hun gemeente. De burger is kritisch-constructief. ‘Mensen liggen wakker van een bib dichtbij en van ondersteuning op maat voor het lokale verenigingsleven’, zo stelt onderzoeker Ignace Glorieux (Vrije Universiteit Brussel).

‘Nog te vaak weten burgers niet met welke vragen ze wel of niet terecht kunnen bij hun gemeentebestuur. Dat is jammer want op die manier missen potentiële vernieuwers impulsen die bijdragen aan de dynamiek van hun gemeente’, zegt Glorieux. Op vlak van communicatie moet duidelijk nog een tandje worden bijgestoken. Zo weet 40 procent niet welke ondersteuning tijdelijke projecten in hun gemeente kunnen krijgen. De helft van de bevraagden vindt dat lokaal erfgoed meer gepromoot mag worden en een vierde stelt dat lokaal talent meer zichtbaarheid verdient.

Verder moet stevig worden nagedacht over de nabijheid en toegankelijkheid van bepaalde faciliteiten. Schaalvergroting kan, maar niet ten koste van alles. ‘Burgers zijn duidelijk op zoek naar plaatsen om elkaar te ontmoeten en zelf creatief bezig te zijn. Dat de ruimtes om te vergaderen of te organiseren dan nog te vaak te duur zijn, is de doorsnee respondent duidelijk ’n doorn in het oog.’ Durven experimenteren en inzetten op wat groeit van onderuit zijn twee conclusies die de organisatoren graag meegeven aan toekomstige beleidsmakers.

Algemeen genomen zijn inwoners van grotere steden en gemeenten het meest tevreden over het gevoerde cultuurbeleid. Jongeren kijken dan weer het meest kritisch naar hun lokaal cultuurbeleid. Zij pleiten voor een meer divers en actief cultuuraanbod afgestemd op hun behoeften.

Gemeenten die dit alvast begrepen hebben en zelf actief op zoek gingen naar de feedback van hun inwoners zijn: Stekene, Maarkedal, Bonheiden, Temse, Tervuren, Wevelgem, Arendonk, Wuustwezel, Hoeilaart, Deerlijk en Eeklo. Zij ontvingen op 13 maart 2018 in het Vlaams Parlement felicitaties en een erelint van minister van Cultuur Sven Gatz.

Cultuurcontentement is een initiatief van zes koepelorganisaties uit de cultuursector. Hiermee willen ze, n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, het signaal geven dat cultuur er echt toe doet. De initiatiefnemers zijn: De Federatie, Forum voor Amateurkunsten (FvA), Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) en Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

Resultaten voor Wuustwezel
-In Wuustwezel doet 60 % van de mensen vrijwilligerswerk t.o.v. het Vlaams gemiddelde van 54 %.
-41 % van de respondenten organiseerde een openbare culturele activiteit en ontving daarbij goede algemene ondersteuning (advies, begeleiding, betaalbare infrastructuur, gebruik van promotiekanalen en respondenten vinden de administratieve verplichtingen niet te zwaar)
-De bibliotheek scoort beter dan het Vlaamse gemiddelde wat betreft bereikbaarheid, openingsuren en aanbod. 12% bezoekt regelmatig een andere bib omwille van het uitgebreidere aanbod van boeken, DVD’s en CD’s.
-Het aanbod in het Gemeenschapscentrum vindt men te beperkt. 37 % bezoekt regelmatig elders een concert, tentoonstelling en of theater. Men mist een experimenteel en vernieuwend programma aanbod.
-Men is te weinig op de hoogte van het erfgoed in de gemeente. De verenigingen die actief zijn op vlak van erfgoed voelen zich wel goed ondersteund . Hier kan zeker nog meer promotie rond gemaakt worden.
-Men vindt dat er voldoende leerkansen en mogelijkheden zijn om zich artistiek te ontplooien.
-De verenigingen voelen zich goed ondersteund op vlak van infrastructuur, promotiekanalen, uitleenmateriaal
-De voorbije jaren vindt 38 % dat het cultuurbeleid stabiel is gebleven en 37 % vindt dat het vooruit is gegaan.
-79 % is tevreden over de culturele voorzieningen
-76 % is tevreden over de recreatieve voorzieningen.
-60 % woonde tot 12 keer of meer een pleinevenement of cultureel evenement bij in Wuustwezel.
-18,3 % van onze inwoners is gebruiker van de bib, 40 % van hen is jonger dan 15 jaar.
-78 % van de ouderen vindt dat er voldoende geschikte activiteiten zijn.
-85 % van de inwoners krijgt voldoende informatie over de activiteiten die in en door de gemeente worden georganiseerd.

Link naar het volledige rapport.

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us