Wuustwezel is kandidaat-fietsgemeente 2024

Wuustwezel is kandidaat-fietsgemeente 2024

Wuustwezel gaat voor de fietser… én voor de titel van ‘Fietsgemeente 2024’. Dat is een tweejaarlijkse verkiezing van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Fietsers van alle leeftijden kunnen hun stem uitbrengen via een korte enquête op www.fietsgemeente.be. In het najaar weten we of Wuustwezel genomineerd is voor de titel ‘Fietsgemeente 2024’.

In Wuustwezel is er ruimte om te fietsen. En mooie plekjes om langs te fietsen vind je in onze gemeente in overvloed. Bij de dienst toerisme in de Poort naar het Platteland naast de bib vind je heel wat folders en informatie over fietsen in Wuustwezel. Fietsen moet natuurlijk ook op een veilige manier kunnen. Fietsveiligheid is een van de topprioriteiten van het lokaal bestuur in deze legislatuur. Er werd in de voorbije jaren al flink geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. En ook de komende maanden en jaren staan er nog heel wat fietsgerelateerde investeringen op de planning.

“We zijn erg ambitieus om nog meer te doen”

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) licht de kandidatuur toe. “Wij zijn kandidaat voor fietsgemeente van het jaar omdat we de afgelopen jaren al enorm veel gedaan hebben voor de fietser en erg ambitieus zijn om nog meer te doen. Vooral (mooie) verbindingen tussen de dorpen is onze prioriteit geweest. Zo kan je nu veel beter fietsen van Loenhout tot aan de brug over de autostrade richting Brecht, van Gooreind tot Brasschaat langs de Bredabaan, van Wuustwezel-centrum naar Gooreind langs de ‘droomverbinding’ door de bossen en van Wuustwezel-centrum naar Loenhout via Ginhoven.”

Wuustwezel is kandidaat-fietsgemeente 20242

Verbeterpunten

“En het werk is nog lang niet gedaan. Het fietspad langs het tweede gedeelte van de Sint-Lenaartseweg, tot in Brecht, zit momenteel in de studiefase. Verder werken we aan Biest als belangrijke doorsteek voor fietsers – die werken starten nog dit jaar – en de koppeling van Biest langs de bib en de Gasthuisdreef tot aan de Kampweg. Ook dat project bevindt zich in de studiefase.”
Om die liefde voor de fiets en het engagement naar fietsende inwoners en bezoekers kracht bij te zetten, stelt het lokaal bestuur van Wuustwezel zich dan ook kandidaat voor ‘Fietsgemeente 2024’. Wie vindt dat Wuustwezel die titel verdient, of wie graag zijn mening kwijt wil over het fietsbeleid in onze gemeente, kan een korte enquête van vijftien vragen invullen op www.fietsgemeente.be. Gemeenten waarvoor meer dan 50 bevragingen worden ingevuld, krijgen een fietsrapport. Met de verbeterpunten die uit dat rapport zouden blijken, gaan we nadien met plezier aan de slag.

“Meer mensen op de fiets krijgen”

Schepen van mobiliteit, Kris Van Looveren (CD&V) wijst op de talrijke voordelen van fietsen: “We geloven echt dat we meer mensen op de fiets kunnen krijgen door onze fietsinfrastructuur zo goed en veilig mogelijk te maken. Er zijn dan ook zo veel voordelen aan fietsen: je gezondheid vaart er wel bij, je moet niet meer gaan tanken en van sommige werkgevers krijg je een mooie fietsvergoeding per gereden kilometer. Meer fietsers betekent ook minder wagens op de baan en mogelijk ook minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor groen.

Wuustwezel is kandidaat-fietsgemeente 20244

Wuustwezel investeert in fietsinfrastructuur: realisaties en plannen

Deelfietsensysteem: 21 e-bikes van Donkey Republic kunnen gehuurd worden aan drie verschillende hubs in Wuustwezel. Ze zijn onderdeel van een breed netwerk over 32 gemeenten in de Antwerpse vervoerregio.
Fietsbieb: Meer dan 120 kinderfietsen, geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, kunnen worden ontleend bij de Fietsbieb aan sportpark ’t Kattegat.
Fietsdoorsteken en verbindingen: Er wordt ingezet op fietsdoorsteken tussen en doorheen wijken, zodat fietsers kortere en veiligere routes naar hun bestemming kunnen nemen. De verbinding tussen dorpen is prioritair geweest voor het lokaal bestuur. Zo kan je nu beter fietsen van Loenhout tot aan de brug over de autostrade richting Brecht, van Gooreind tot Brasschaat langs de Bredabaan, van Wuustwezelcentrum naar Gooreind langs de ‘droomverbinding’ door de bossen en van Wuustwezel-centrum naar Loenhout via Ginhoven.
Fietsenstallingen: Aan bijna alle bushaltes in onze gemeente, zeker aan de meest gebruikte, zijn fietsenstallingen of fietsstalplaatsen voorzien. Bij drukke opstapplaatsen zijn die overdekt. Er werd geopteerd voor fietsbeugels (in tegenstelling tot fietsrekken), omdat je daar makkelijk je fiets aan kan vastmaken. Fietsstalplaatsen krijgen voldoende plaats, indien nodig ten koste van (auto)parkeerplaatsen. Met verplaatsbare fietsenstallingen worden nieuwe locaties uitgetest.
Fietsexamen: Het lokaal bestuur ontwikkelde acht educatieve verkeersroutes die vertrekken en eindigen aan de Wuustwezelse gemeentelijke basisscholen. Het doel is om leerlingen verkeersvaardig te maken.
Fietsleasing voor gemeentepersoneel: Het lokaal bestuur geeft als Baanbrekende Werkgever alvast het goede voorbeeld en zet in op slimme en groene verplaatsingen. Het gemeentepersoneel krijgt als ze met de fiets komen de maximale fietsvergoeding en kan intekenen op een voordelige fietsleasing.
Fietsstraten: Er zijn veilige fietsstraten gecreëerd rond gemeenteschool ’t Blokje in Loenhout en aan Molenheide in Sterbos. Extra fietsstraten komen er in Biest en Hagelkruis, bij de geplande aanpassingen van het openbaar domein later dit jaar.
Fietssuggestiestroken: In verschillende straten in onze gemeente vind je fietssuggestiestroken, onder andere in Noordheuvel, Duinenstraat, Kloosterstraat en Stoffezandstraat. Een fietssuggestiestrook is geen fietspad, maar de afwijkende kleur van het wegdek of de witte strepen maken de rijbaan wel visueel smaller. Zo zijn chauffeurs geneigd om hun snelheid aan te passen.
Gemachtigd opzichters: Het lokaal bestuur zorgt voor veilige routes die kinderen kunnen volgen om naar school te fietsen. Aan de grote oversteekplaatsen bij gewestwegen staan er voor en na schooltijd gemachtigd opzichters die kinderen veilig laten oversteken. Fietspooling is dan weer een veilige manier om kinderen, onder begeleiding en in groep, van en naar de school te brengen. Loenhout is een een voortrekker op dit vlak, met dank aan de talrijke geëngageerde ouders.
Gerinkel naar de winkel: De campagne Gerinkel naar de Winkel loopt jaarlijks in de maanden april, mei en juni. Zo zetten we inwoners aan om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Dat is beter voor de lokale economie, het milieu, je portemonnee en je gezondheid.
(Her)aanleg fietspaden: Bestaande fietspaden worden heraangelegd om de veiligheid te bevorderen en nieuwe (stukken) fietspaden komen erbij waar dat mogelijk is: verbinding tussen Akkerstraat en Achterbrug, Bruidsweg, Sint-Lenaartseweg, Bredabaan, kruispunt Wuustwezelseweg-Donkweg, Kalmthoutse Steenweg, het fietspad naast het kerkhof…Fietssluizen werden verbreed zodat ook bakfietsen erdoor kunnen rijden.
Meldingskaart: Problemen, klachten, suggesties en defecten – ook aan het wegdek – kan je steeds eenvoudig doorgeven via de digitale meldingskaart op onze website of via de papieren versie die je kan vinden in elk W-tje. Ze komen dan snel terecht bij de juiste gemeentedienst. Het lokaal bestuur organiseert verder regelmatig wijkgesprekken of overlegmomenten rond mobiliteit of wegenwerken in een bepaalde straat of wijk, onlangs nog in Gemeentebos.
Mobiliteitsplan: Het lokaal bestuur werkt aan de opmaak van een mobiliteitsplan. Er wordt gestreefd naar een optimale benutting van de hoofdassen (gewestwegen) voor doorgaand verkeer en minder sluipverkeer door lokale wijken. Er wordt onderzocht in welke woonwijken er een zone 30 kan komen.
Onderhoud: Fietspaden worden goed onderhouden zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Bij meldingen aan voet- en fietspaden komt er zo snel mogelijk iemand ter plaatse om het probleem op te lossen. Het lokaal bestuur voorziet daarvoor een jaarlijks budget van 140 000 euro. Er is een sneeuw- en ijzelplan voor alle wegen, inclusief alle fietspaden en kleine verbindingswegen.
Rolstoelfiets: Via Handicar Wuustwezel kan je een rolstoelfiets huren. Dat is een elektrische fiets met vooraan een plateau waarop je iemand in een rolstoel kan vervoeren.
Schoolstraten: Aan alle Wuustwezelse scholen waar dat mogelijk is, is er voor en na schooltijd een schoolstraat. In het afgesloten gedeelte is er dan tijdelijk geen autoverkeer mogelijk aan de schoolpoort. Fietsers en voetgangers hebben er voorrang en mogen op de rijbaan.

Bron en foto’s: gemeente Wuustwezel

Facebook7
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!