Laatste nieuws:
Wuustwezel geeft negatief advies over leidingstraat

Wuustwezel geeft negatief advies over leidingstraat

De gemeenteraad van Wuustwezel geeft een negatief advies over de plannen van de Vlaamse overheid om tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied een ondergrondse leidingstraat aan te leggen. “Wuustwezel wordt disproportioneel zwaar getroffen door het noordelijke tracé.”

Volgens de plannen van de Vlaamse regering, wordt in 2023-2024 gestart met de aanleg van een leidingstraat. Hiervoor wordt een strook van 45 meter breed gereserveerd, waarin acht pijpleidingen kunnen komen. Op die manier kunnen er tienduizenden vrachtwagens van de weg worden gehaald, maar de leidingstraat heeft wel een grote impact op de omgeving. Op de hele strook mag er niet meer gebouwd worden en mogen er geen bomen of diep wortelende struiken aangeplant worden.

Gevolgen voor landbouw en natuur

Momenteel liggen er nog drie tracés op tafel. Het noordelijke tracé maakt een grote bocht door de Noorderkempen en is daardoor ruim 35 km langer dan de zuidelijke varianten. Dat getuigt niet van zuinig ruimtegebruik. Bovendien komen hierbij vooral open ruimte, natuur en bossen in het vizier.

Het tracé noord loopt over meer dan tien kilometer op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel. Het ligt daarbij nagenoeg volledig in agrarisch gebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dat heeft een zeer nadelige impact op de landbouw. In de eerste plaats is er schade aan de aanwezige teelten bij aanleg. Daarnaast wordt de structuur van de bodem aangetast door het grondverzet. Het is niet duidelijk hoe bewerkbaar de gronden daarna nog zijn en of de landbouwers er nog met zware machines over kunnen rijden.

Het noordelijke tracé is ‘de weg van de minste weerstand’, omdat het minder impact heeft op bestaande infrastructuren, zoals de E313, het Albertkanaal en industriezones. Volgens het schepencollege moet er juist worden gestreefd naar een zo direct mogelijk tracé, met een maximale bundeling met bestaande infrastructuren. Het noordelijk tracé voldoet hier niet aan.

Ondersteund door alle politieke partijen

Het negatieve advies wordt gesteund door alle politieke partijen in de gemeenteraad van Wuustwezel, met name CD&V, N-VA, Open VLD, Plus, Vlaams Belang en twee onafhankelijken.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Dirk Weyler

Facebook50
Facebook
Twitter